Toekomst van Renkum

Voorkant rapport Berenschot - Beeld: Berenschot

Het is voor een kleine gemeente als Renkum elk jaar moeilijker om de begroting sluitend te krijgen. Veranderingen, waaronder het overhevelen van taken naar gemeenten, brengen bovendien met zich mee dat een gemeente steeds meer zelf moet doen. We zitten in een relatief kleine gemeente als Renkum aan de toppen van ons kunnen. Het wordt tijd dat we serieus het gesprek gaan voeren hoe we als kleine gemeente onze taken nog zelfstandig kunnen blijven doen en wat dat betekent voor de inwoners en de dorpen. Uitgangspunt voor ons is dat de gemeente een zo goed mogelijke overheid is voor haar inwoners. De vorm of samenwerking met andere gemeenten is daaraan ondergeschikt. Als iets als gemeente niet meer zelf doen de beste optie is dan moet dat gezegd en onderzocht worden. Van belang daarbij is dat de democratische controle, de bevoegdheid om beslissingen te nemen, bij de gemeenteraad ligt. We gaan dat gesprek aan en vertellen onze inwoners het eerlijke verhaal.

Fedor Cuppen: ‘D66 Renkum gaat en staat voor verbinding tussen mensen, verduurzaming van de leefomgeving en een eerlijke verdeling van kansen voor iedereen.’

Fedor Cuppen: ‘D66 Renkum gaat en staat voor verbinding tussen mensen, verduurzaming van de leefomgeving en een eerlijke verdeling van kansen voor iedereen.’

Toont 7 van 7