Voorwoord Fedor Cuppen

“D66 Renkum gaat en staat voor verbinding tussen mensen, verduurzaming van de leefomgeving en een eerlijke verdeling van kansen voor iedereen.”

Lijsttrekker D66 Renkum | Fedor Cuppen

U bent gestart met het lezen van het verkiezingsprogramma van D66 Renkum. Dat betekent dat u wilt weten waar D66 Renkum de aankomende jaren voor staat en hoe zij aankijkt tegen de manier waarop zaken moeten worden aangepakt in de gemeente Renkum. Samen met de film ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ vormt het verkiezingsprogramma één geheel. Met beide documenten maakt D66 Renkum haar standpunten, plannen en voornemens duidelijk voor de toekomst van de gemeente Renkum.
 
Ik vertel hier maar meteen het eerlijke verhaal: we staan, ook in Renkum, voor grote opgaven die soms om ingrijpende oplossingen vragen waarover we tot voor kort niet hoefden na te denken. De klimaatcrisis, de coronacrisis, de situatie op de woningmarkt en de financiële situatie waarin de gemeente Renkum zich bevindt, hebben ons doen inzien dat we de manier waarop we samenleven anders moeten gaan vormgeven. En als we de wereld waarin we nu leven op een duurzame manier willen doorgeven aan de toekomstige generaties, moeten we nu de dingen gaan doen die nodig zijn.
 
Met het verkiezingsprogramma willen we met een optimistische blik toe gaan werken naar de toekomst zonder van de problemen die er nu zijn weg te kijken. D66 gaat daarbij uit van vertrouwen in mensen. Samen staan we sterk! Mensen en menselijke waarden stonden bij het opstellen van dit programma dan ook steeds centraal. Dat betekent dat er is geluisterd naar de ideeën, wensen en behoeften van de inwoners, ondernemers en verenigingen in de zes Renkumse dorpen. Leden van D66 met specifieke kennis van zaken hebben input geleverd aan het programma, waarbij ook over de gemeentegrenzen heen is gekeken als het onderwerp daarom vroeg. Het resultaat is een programma met een balans tussen de problemen die nu spelen en de uitdagingen van de toekomst, omdat we verder kijken dan morgen. Zo gaan we werken aan een gemeente waar iedereen een eerlijke kans krijgt op een goede toekomst. Die gelijke kansen ontstaan als we mensen vrij laten en niemand laten vallen. Door goed onderwijs te organiseren voor elk kind. Door woningen te bouwen zodat men kan blijven wonen in de gemeente. Door duurzaam om te gaan met de natuur en het landschap.
 
D66 Renkum gaat en staat voor verbinding tussen mensen, verduurzaming van de leefomgeving en een eerlijke verdeling van kansen voor iedereen.