LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Financiën

De Rijksoverheid heeft de laatste jaren veel taken en verantwoordelijkheden overgedragen aan de gemeenten. Dit ging gepaard met bezuinigingen. Een deel van de voorgestelde bezuinigingen blijkt niet haalbaar te zijn. Omdat de Rijksoverheid geen extra geld beschikbaar stelde, moest de gemeente Renkum net als veel andere gemeenten de afgelopen jaren flink bezuinigen. De financiële situatie brengt met zich mee dat we ook de komende jaren zuinig zullen moeten zijn en er weinig geld is voor nieuwe initiatieven. We staan terughoudend tegen het nog verder verhogen van de gemeentelijke belastingen.

Tenzij de Rijksoverheid meer geld aan de gemeenten gaat geven zullen we ons handelen moeten aanpassen aan de beperkte financiële ruimte die er is. Dat betekent dat de gemeente, met oog voor de dienstverlening aan de inwoners, slim moet handelen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van subsidiemogelijkheden en het samenwerken met andere gemeenten, partijen en inwoners om het voorzieningenniveau te handhaven en nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Via de lijnen van de landelijke politieke partijen en de VNG oefent de gemeente politieke druk uit om meer financiële ruimte voor gemeenten te krijgen.