Vrij bewegen door Renkum

Bord Wolfheze 30 km/h - Beeld: Martin Kohrman

Basisvoorzieningen zijn bij voorkeur op korte afstand voor iedereen te bereiken. We koesteren en borgen de bereikbaarheid van basisvoorzieningen, de mogelijkheden om elkaar te kunnen ontmoeten en de kans om te kunnen ontspannen.

We willen 30 km zones in alle dorpskernen. Zo maken we de straten veiliger voor fietsers en wandelaars. Wegen met een snelheidslimiet van 50 km per uur worden een uitzondering in de bebouwde kom. Waar dit ingevoerd kan worden zonder extra maatregelen gebeurt dat zo snel mogelijk. Als er wel maatregelen nodig zijn voeren we deze uit in combinatie met geplande (weg)werkzaamheden.

Duurzame verkeersverbindingen (openbaar vervoer, buurtbus, fiets) en verkeersvoorzieningen (elektrische laadpalen) worden gecreëerd waar ze ontbreken en in standgehouden waar ze als bestaan. De gemeente ondersteunt (particuliere) initiatieven voor het plaatsen van laadpalen en deelauto’s in de wijken en bijvoorbeeld het huren van een deelauto via de huur van een appartement.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.