Cultuurhistorie en een lokale kunst en cultuursector in Renkum

De HES - Beeld: Dorien Firet

Cultuurhistorie in Renkum
Onze gemeente kent een rijke cultuurhistorie. Van middeleeuwse kastelen tot de airborne landingen in de Tweede Wereldoorlog. We gaan zorgvuldig om met deze rijke historie. Activiteiten die de Renkumse geschiedenis nog meer zichtbaar maken worden ondersteund.
Gebouwen of locaties die de Airborne geschiedenis markeren worden beschermd. Gemeentelijke monumenten worden zorgvuldig beschermd. We voorkomen dat ze worden beschadigd, verloederen of dat door verkeerde verbouwingen monumentale elementen verdwijnen. Initiatieven die gemeentelijke monumenten een duurzaam tweede leven geven zodat ze behouden blijven voor de toekomst worden ondersteund.

Lokale kunst en cultuursector
Renkum wil graag een gemeente voor kunstenaars zijn. Kunst en cultuur zijn van betekenis voor de Renkumse gemeenschap. Kunst en cultuur zorgen voor meer verbinding en ontmoeting. In musea, de openbare ruimte, op scholen en in openbare gebouwen wordt de Renkumse gemeenschap gekoesterd door kunst. Initiatieven van inwoners om kunst en cultuur in de dorpen zichtbaar te maken worden ondersteund. Geschikte lege gebouwen en ruimtes kunnen worden gebruikt voor kunst en cultuur. Er moet ook ruimte gemaakt worden voor atelierwoningen. De gemeente kan bemiddelen in het plaatsen van kunstenaars in leegstaande (winkel)panden. Naast de dorpsdichter komt er ook een dorpskunstenaar.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.