Waar is de dorpsdichter?

Hanneke Mijnhart stelde namens D66 Renkum de vraag of er nog een Dorpsdichter komt. Sinds 2011 is er in Renkum een Dorpsdichter, die via een verkiezing steeds voor twee jaar wordt benoemd. Toch is Renkum al een paar jaar stilzwijgend ‘dichterloos’, want na Dorpsdichter Sander Essers is er sinds 2020 geen opvolging meer gekomen. Het college heeft een gedichtenwedstrijd uitgeschreven voor het 100-jarig bestaan van de gemeente Renkum en wat zou het mooi zijn als naast het bieden van ruimte voor creatieve uitingen van inwoners in Renkum ook de Dorpsdichter, een ambassadeur voor onze kunstenaarsgemeente, weer in ere zou worden hersteld. Wethouder Van Benthem gaf namens het college aan dat er inderdaad geen Renkumse Dorpsdichter meer is sinds 2020 omdat de verkiezing van een nieuwe dorpsdichter niet meer is georganiseerd. Het college erkent dat het een gemis is en probeert daarom naast de gedichtenwedstrijd in het kader van ‘100 jaar Renkum’ ook jongeren meer te betrekken bij activiteiten waarbij gedichten een rol spelen. D66 Renkum denkt dat dat niet hetzelfde effect heeft. Een vaste Dorpsdichter is een creatieve ambassadeur voor onze gemeente; een visionair, die belangrijke gebeurtenissen in Renkum met een raak gedicht kan markeren.
Wat ons betreft mag de dorpsdichter ook best een jongere zijn! 
Vooralsnog is de Dorpsdichter echter van het Renkumse toneel verdwenen. Een gemiste kans en we gaan bekijken wat er nodig is om toch weer een Dorpsdichter in onze gemeente te krijgen.