Steunfonds voor ondernemers

Zorgen - Beeld: Beeldbank

Bij de Renkumse ondernemers stapelen de problemen zich momenteel steeds meer op: de naweeën van de Coronacrisis, het gebrek aan personeel, stijgende inflatie en een hoge energierekening. Stelt u zich
eens voor: het zwembad in Oosterbeek gaat in de wintermaanden dicht. Bakkerijen moeten sluiten. Zorgondernemers ontvangen geen patiënten meer in hun veel te koude gebouwen …

Op de landelijke regeling Tegemoetkoming Energiekosten kan pas over zes maanden aanspraak worden gemaakt en de regels zijn strikt dus veel ondernemers zullen erbuiten vallen. De fractie van D66 Renkum wil dan ook dat voor de Renkumse ondernemers op lokaal niveau een steunfonds wordt ingesteld, om daar waar de nationale steun-pakketten voor hen niet toereikend en niet op tijd zijn toch lokaleoplossingen op maat te kunnen worden geboden. Daarom heeft Hanneke Mijnhart namens D66 Renkum de motie ‘Steun voor de Renkumse ondernemers in de energiecrisis’ opgesteld die tijdens de Begrotingsraad samen met de VVD is ingediend. In deze motie is het college gevraagd nu al onderzoek te doen om een lokaal steunfonds voor ondernemers op te kunnen zetten en daarop te gaan voorsorteren. De motie is unaniem aangenomen en door het college overgenomen. Uiteraard zijn wij daar zeer blij mee en we hopen dat het de nodige hulp gaat bieden aan alle Renkumse ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben die is ontstaan door omstandigheden buiten hun invloedssfeer.

Helpende hand - Beeld: Beeldbank