Verzelfstandiging van de week- en warenmarkten

Markt - Beeld: Beeldbank

Op 29 september 2021 heeft de gemeenteraad een voorstel behandeld tot verzelfstandiging van de week- en warenmarkten. Er werd vervolgens, onder leiding van wethouder Mark Sandmann, gezocht naar bestuurders voor een op te richten Renkumse stichting voor de week- en warenmarkten. Inmiddels is er een bruikleenovereenkomst vastgesteld met de opgerichte Stichting Warenmarkten Renkum en worden de weekmarkten per 1 februari 2023 daadwerkelijk verzelfstandigd. Overeengekomen is dat de markten op dezelfde plaatsen en tijden plaatsvinden zoals dat ook voor de verzelfstandiging was.

Het is de bedoeling dat de weekmarkten een impuls krijgen en zodanig worden georganiseerd dat ze beter functioneren en meer bezoekers trekken. Dit alles in aansluiting op het winkel- en horeca-aanbod in de dorpen. De weekmarkten leveren niet alleen een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden maar hebben ook een sociale functie. Marktbezoek wordt vaak ervaren als een sociaal uitstapje waarbij naast het doen van boodschappen ook een praatje met anderen mogelijk is. De Stichting Warenmarkten Renkum is voornemens om gezamenlijk met de marktkooplieden een vernieuwingstraject in te gaan om de markten in de gemeente Renkum toekomstbestendig en nog aantrekkelijker te maken.

De keuze voor verzelfstandiging van de weekmarkten betekent dat meer verantwoordelijkheden en ook kansen worden neergelegd bij de stichting. Deze ontwikkeling past in de visie van gemeente als regisseur die
faciliteert en stimuleert. Een nieuwe marktverordening en -overeenkomst worden opgesteld en de
exploitatie en organisatie van de weekmarkten blijven niet langer een taak van de gemeente, maar worden bij de stichting neergelegd. Zo ontstaat er ook meer ruimte voor ondernemerschap.

De fractie van D66 Renkum stond altijd positief tegenover het bovenstaande. Tijdens de raadsvergadering van 25 januari 2023 stemde de gemeenteraad unaniem in met het besluit om de week- en warenmarkten in de gemeente Renkum met ingang van 1 februari 2023 te verzelfstandigen.