Regenboogbeleid Renkum

Regenboog - Beeld: Beeldbank

Tijdens de raadsvergadering van 21 december werd door Fedor Cuppen namens de fractie van D66 Renkum de volgende bijdrage uitgesproken:

Op 20 december werd in de Eerste Kamer een Grondwetswijziging besproken om in artikel 1, waarin het gelijkheidsbeginsel is vastgelegd, ‘seksuele gerichtheid’ en ‘handicap’ op te gaan nemen. Hier gaat de Eerste Kamer hoogstwaarschijnlijk mee instemmen. De discussie over gendernormen wordt nogal eens ‘woke’ gevonden en het thema leidt tot gepolariseerde debatten in de maatschappij en de media. Van de overheid wordt dan een verhaal, een standpunt en concreet optreden verwacht. We komen er kortom niet met het jaarlijks hijsen van een regenboogvlag en het onderling uitspreken dat iedereen erbij hoort en niemand op grond van identiteit gediscrimineerd mag worden. We zullen in de huidige tijd als gemeente visie moeten hebben en lokaal LHBTQI+-emancipatiebeleid moeten opstellen om daadwerkelijk te kunnen gaan werken aan die inclusieve samenleving waar we naar
zeggen te streven. Zesenvijftig Regenboogsteden krijgen tot en met 2026 jaarlijks 1,24 miljard euro om hun lokale LHBTQI+-emancipatiebeleid uit te kunnen gaan voeren. Gemeenten kunnen afhankelijk van
hun situatie dit Regenboogbeleid opstellen en uitvoeren om de acceptatie van deze personen te laten toenemen onder alle inwoners. Wat D66 Renkum betreft is er ook in onze gemeente Renkum voldoende aandacht nodig om vooroordelen, discrimi-natie, intimidatie en geweld tegen LHBTQI+personen te laten afnemen. In dit kader hebben we drie vragen aan het college:
 
1.   Wat is het huidige beleid van de Gemeente Renkum t.a.v. het LHBTQI+-emancipatiebeleid?
2.   Wordt dat Regenboogbeleid besproken en opgesteld in samenspraak met de lokale LHBTQI+-gemeenschap? 
3.   Is het college op de hoogte van het feit dat er dus budget beschikbaar is voor het opstellen van Regenboogbeleid en is zij bereid tijd en energie te steken in het verkrijgen van dat budget voor het opstellen van Regenboogbeleid in Renkum?

Burgemeester Schaap, in het college de portefeuillehouder op dit onderwerp, zegde in haar reactie op de bijdrage en de vragen toe dat er in samenwerking met diverse organisaties, de gemeente Arnhem en in regionaal verband aan lokaal Regenboogbeleid gewerkt gaat worden. Voor de zomer van 2023 zal de raad op de hoogte worden gebracht van de voortgang.
De fractie van D66 Renkum zal dit alles uiteraard goed blijven volgen, want het uitsluiten van mensen op grond van wie zij zijn mag ook in Renkum nooit en nergens plaatsvinden.

Plannen om overal jezelf te kunnen zijn - Beeld: D66 Landelijk