Parkeerbeleid Arnhem heeft consequenties voor inwoners gemeente Renkum

Gehandicaptenparkeerplaats - Beeld: Beeldbank

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2022 stelde Hanneke Mijnhart namens de fractie vragen over boetes in Arnhem voor inwoners van de gemeente Renkum die daar parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart.

Veranderd parkeerbeleid in maart 2022 in Arnhem maakt dat chronisch zieken en gehandicapten met een parkeerkaart, voor een bezoek aan Arnhem hun kenteken moeten aanmelden in het parkeersysteem van Arnhem. Alleen de parkeerkaart in het raam leggen is dus niet meer voldoende!

Bij rondvragen onder chronisch zieken, gehandicapten en mantelzorgers in onze gemeente was dit bij niemand die wij als fractie spraken bekend, behalve bij diegene die al een bekeuring hadden gehad en op onderzoek uitgingen. Wij vroegen het college om hier actief over te communiceren naar onze gehandicaptenparkeerkaarthouders.
 
Hier kunt u zien hoe het in de raad werd besproken: raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/ 21-december/20:00/Vragenuurtje.