Zorgkosten

Zorgkosten Beeld: Beeldbank

Omdat het belangrijk is om inzichtelijk te kunnen maken wat de zorg kost heeft D66 Renkum de motie ´Inzichtelijk maken zorgkosten voor inwonersˋ mee ingediend. Voor de zorgkosten die je maakt via je zorgverzekering bestaat er al zo‘n systeem om inzicht te krijgen. Voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdzorg, vormen van zorg en ondersteuning die via de gemeente lopen, ontbreekt dat nog. Met de genoemde motie wordt het college opgeroepen om in regionale overleggen en samen met andere gemeenten te pleiten voor een
onderzoek naar het opstellen van een regionale webportal waarmee declaraties van zorgkosten inzichtelijk kunnen worden gemaakt voor cliënten.