Wilhelmina sportpark Renkum

Voetbal - Beeld: Beeldbank


In de raadsvergadering van 29 maart stond het voortgangsbesluit optimalisatie Wilhelminasportpark op de agenda. De raad wil het Wilhelmina Sportpart graag optimaliseren, zodat het veelzijdig ingezet kan worden en de gebruikers van het sportpark zelf het onderhoud kunnen doen. Één van de stappen in het optimaliseren van het sportpark is de fusie van drie voetbalclubs: Redichem, RVW en CHRC. Een fusie van deze clubs moet zorgen voor één toekomstbestendige voetbalvereniging. Het vaststellen van het voortgangsbesluit gaf enerzijds de leden van de voetbalclubs de zekerheid dat de gemeente als partner met hen meewerkt en anderzijds stelde het de gemeenteraad in staat haar kaderstellende en controlerende rol in te nemen door voorwaarden vast te stellen voor de verdere uitwerking. Al met al vormde het voortgangsbesluit een belangrijk moment in een langlopend proces. De tribune zat dan ook vol bij zowel de raadsontmoeting van 8 maart, de commissievergadering van 14 maart als de raadsvergadering van 28 maart.
 
Het nieuwe sportpark moet zorgen voor een goede plek om te sporten en te spelen, om te ontmoeten en voor de gemeenschapszin. Een nieuw sportpark draagt bij aan een goede en gezonde leefomgeving, in het bijzonder voor de jeugd. Voor de fractie van D66 Renkum zijn de gestelde voorwaarden zoals die in het vaststellingsbesluit zijn opgenomen goed, omdat:
 – ze voldoende vertrouwen geven in het proces dat hierop volgt;
 – ze voldoende richting geven aan de verdere uit te werken plannen;
 – ze ervoor zorgen dat wij als raad in een later stadium kunnen controleren of het uiteindelijke plan goed is voor de leden, de clubs en de gemeente.
 
Wat D66 Renkum betreft vervolgen we dan ook de weg richting optimalisatie van het Wilhelmina Sportpark en dus stemde de fractie voor het (geamendeerde) raadsvoorstel dat unaniem werd aangenomen door de raad. Na de raadsvergadering hebben de drie voetbalverenigingen een ledenvergadering georganiseerd om te stemmen over de fusie van de clubs. De leden van Redichem en RVW stemden daarbij met ruime meerderheid in met de fusie. CHRC haalde tijdens een ledenbijeenkomst het minimaal aantal leden dat aanwezig moet zijn om te stemmen niet. Zij zullen op een later moment alsnog stemmen over de fusie.
 
Dorien Firet zei namens D66 Renkum tijdens de raadsvergadering van 28 maart: “Mijn opa zei altijd; voetbal is het meest belangrijke van alle onbelangrijke dingen. En hoewel ik zelf nooit gevoetbald heb, weet ik wél hoe belangrijk een club of een vereniging kan zijn! Het is de plek waar je vrienden voor het leven maakt, lief
en leed deelt, en jezelf ontwikkelt.” De fractie van D66 Renkum wil dan ook verder onderzoeken hoe de gemeente voor alle jeugd-, sport- en spel- en cultuurverenigingen een betere samenwerkingspartner kan zijn. Wilt u hierover meedenken? Laat het Dorien dan weten via [email protected] of             06-82092534.