Raadpraat 9 – ‘Waat unne kêrmes!’

Afgelopen raadsvergadering zijn er weer een aantal belangrijke thema’s besproken. Zoals gebruikelijk blikken we ook dit keer samen met u terug op een aantal gebeurtenissen en thema’s van de raadsvergadering. Deze keer op de vergadering van dinsdag 28 mei 2019.

Kermis Budschop en Nederweert

Onlangs heeft de tweede editie van Budschop-kermis plaatsgevonden. Voor de tweede keer losgekoppeld van Nederweert-kermis. Wij ontvangen hier geen goede signalen over, zowel van inwoners als exploitanten. Exploitanten klagen over te weinig klandizie. Inwoners willen de kermis graag weer gelijktijdig met de kermis in Nederweert eind augustus. Tijdens Nederweert kermis hoorden we ook veel bezoekers die het ontbreken van een tweede kermisplein op Budschop een enorm gemis vinden. Voor de splitsing werd al een enquête gehouden onder de inwoners van Budschop, waarbij de overgrote meerderheid tegen het splitsen van de kermis was. Toch is dit plan toen doorgedrukt.

Als D66 Nederweert zijn we groot voorstander  van de oude situatie, waarin beide kermissen gekoppeld zijn. We hebben aan kermiswethouder Peter Koolen gevraagd om een brede evaluatie van de kermissen in Budschop en Nederweert en om hierbij ook de inwoners te betrekken. Het is dan ook goed om te kijken naar de opzet van de kermis in Nederweert. De komende jaren ontstaat er een bouwput naast het gemeentehuis. Met de realisatie van het “centrumplan” kan de kermis niet meer in haar huidige vorm op het Raadhuisplein staan. We hebben de wethouder opgeroepen om samen met de kermisexploitanten en de horeca met een plan te komen voor een toekomstbestendige gezamenlijke kermis in Nederweert én Budschop.

Nieuwbouw Jan Linders

Deze raadsvergadering was ook een sluitstuk in een langlopend project (het “centrumplan”) om een nieuwe supermarkt te bouwen naast het gemeentehuis en de oude sporthal “Pand Wijen” te slopen. Jan Linders is recent verhuisd naar het Emté-pand. De supermarkt op het Lambertushof is weg en komt niet meer terug. Gelukkig heeft Jan Linders wel een andere supermarkt gevonden voor het Emté-pand als zij over een aantal jaar opnieuw verhuizen. We hebben daarmee straks twee moderne supermarkten aan de Hobushof.

Wij vinden het jammer dat bij dit project in het verleden geen rekening is gehouden met het centrum in het geheel. De afgelopen weken hebben we met veel ondernemers in de Kerkstraat en rond het Lambertushof gesproken. We horen van hen wisselende geluiden over de verhuizing van de Jan Linders. Een aantal ondernemers merkt een, soms forse, omzetdaling. Een paar ondernemers zien de omzet stijgen omdat klanten nu daar spullen kopen die ze eerst bij de Jan Linders kochten. En een aantal ondernemers merkt weinig van de verhuizing. Wel hebben alle ondernemers zorgen. Zorgen dat er meer ondernemers vertrekken van het Lambertushof en zorgen over de levendigheid van het centrum als geheel.

Als D66 Nederweert begrijpen we die zorgen goed. De gemeente moet samen met de ondernemers en de OVN aan de slag om het centrum levendig te houden. Activiteiten zoals de Dag van de Klant moeten ondersteund worden. Door ondernemers én klanten wordt al jaren geroepen dat de parkeertijden verruimd moeten worden. We zijn dus blij dat wethouder Koolen dit ook wil gaan doen. We hebben hem opgeroepen om goed samen te blijven werken met de ondernemers en de OVN te ondersteunen. Samen moeten we zorgen voor een goed centrum.

Bedrijventerreinen

De bedrijventerreinen in Nederweert zijn vol. Met de andere Midden-Limburgse gemeenten is samen gekeken naar de toekomst van de bedrijventerreinen. Uit dat onderzoek blijkt dat er de komende jaren nog behoefte is aan 23 hectare nieuw bedrijventerrein in onze gemeente. Behoefte van lokale ondernemers die groeien, willen uitbreiden en/of willen verhuizen naar een bedrijventerrein. Deze lokale bedrijven zijn belangrijk voor onze economie en werkgelegenheid. We moeten zorgen dat die bedrijven kunnen groeien. Voor regionale bedrijven is nog ruimte in Weert, maar echte Nederweerter bedrijven willen we ook in Nederweert houden. We hebben burgemeester en wethouder opgeroepen om te zoeken naar geschikte locaties hiervoor.

Mogelijke ruimte ontstaat er op bedrijventerrein Aan Veertien. Black Bear Carbon heeft namelijk aangekondigd mogelijk te verhuizen naar Chemelot. Als zij vertrekken komt hier veel ruimte vrij. Op het bedrijventerrein staan een aantal woningen, en ook rondom het terrein staan huizen. Woningen en zware industrie zo dicht op elkaar is een weeffout uit het verleden. We vinden het onwenselijk als er nieuwe zware industrie op het bedrijventerrein komt. Hiervoor zijn andere locaties in de regio beter geschikt. Samen met het JAN en Nederweert Anders hebben we het college via een motie verzocht om te onderzoeken hoe nieuwe zware industrie kan worden uitgesloten op Aan Veertien. Het gaat hierbij nadrukkelijk om nieuwe bedrijven en niet om bestaande bedrijven.

Denk mee

Mocht u vragen hebben over onze inbreng bij deze of de andere onderwerpen van afgelopen raadsvergadering stuur ons dan een mail. Dit kan naar [email protected] en [email protected].

Ook goede ideeën, andere vragen of aandachtspunten zijn altijd welkom.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers
Raadsleden D66 Nederweert