‘Nu razendsnel aan de slag’

Zo kopt de NOS op 28 februari 2022. De gevolgen van klimaatverandering worden steeds erger en de tijd om het tij te keren neemt snel af. Daarom willen we in Montferland sneller verduurzamen en een zo ambitieus mogelijk klimaatbeleid voeren.

Klimaatverandering en extreem weer

Klimaatverandering en het steeds vaker voorkomen van extreem weer hebben ernstiger gevolgen voor mens en natuur dan eerder werd gedacht. Dat concludeert het VN Klimaatpanel IPCC, dat vandaag een rapport presenteert waaraan door honderden wetenschappers is meegewerkt. De wereldwijde effecten zijn nu al ingrijpend en deels onomkeerbaar. De tijd om maatregelen te nemen om nog ernstiger consequenties te voorkomen, raakt snel op.

Vooral als de aarde met meer dan 1,5 graad opwarmt, nemen die risico’s fors toe. Denk aan het sneller smelten van het ijs op Antarctica en Groenland en het verlies van dier- en plantsoorten, waardoor de biodiversiteit verder onder druk komt te staan.
Bron: NOS

Wat is er nodig

We moeten razendsnel aan de slag. Iedereen kan een steentje bijdragen, ook lokaal. Het in stand houden van de biodiversiteit is volgens de klimaatwetenschappers van fundamenteel belang. Ook zou 30 tot 50 procent van het aardoppervlak beschermde natuur moeten zijn, omdat daarmee negatieve gevolgen voor de biodiversiteit en mensen kunnen worden beperkt.

De noodzaak om CO2-uitstoot versneld tegen te gaan, is groot. Tegelijkertijd zou wel meer moeten worden ingezet op adaptatie, omdat daarmee veel leed kan worden voorkomen, stelt het IPCC. Bijvoorbeeld op het gebied van maatregelen tegen wateroverlast.

Standpunt D66

Wij streven ernaar dat de gemeente Montferland in 2030 energieneutraal is. Ons standpunt dat het nu tijd is om te handelen, maakt dat bestaande technieken op een verantwoorde wijze een plek moeten krijgen. D66 loopt er niet voor weg dat de energietransitie leidt tot een ruimtelijke verandering.

We bieden ruimte aan grootschalige energieopwekking in de gemeente, waarvan inwoners en bedrijven zelf ook kunnen profiteren. Daar waar het landschap kwetsbaar is, zijn we voorzichtig. Windmolens en zonneparken ziet D66 als kans voor de aanleg van natuur, lokale voedselproductie, uitbreiden van fiets- en wandelpaden en het versterken van de bodemkwaliteit en biodiversiteit.

D66 Montferland wil hiervan een gezamenlijke missie maken en de ogenschijnlijk grote meningsverschillen zichtbaar en bespreekbaar maken.

Wij willen samen met jullie bouwen aan het Montferland van de toekomst.

Freddy van Dijken, lijsttrekker

Lees al onze standpunten over klimaat, natuur en milieu hier.