Samenwerking tussen lokale sportaanbieders is onmisbaar, volgens D66 Leusden

Op 14 februari stond de maandelijkse netwerkborrel van Sportnetwerk Leusden in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Ook D66 Leusden was aanwezig om de kernpunten uit het verkiezingsprogramma over sport en bewegen te pitchen.
Naar aanleiding van de sportbijeenkomst schreef de LeusderKrant waarin enkele vervolgvragen werden gesteld: “Een liefdesverklaring aan de sport is snel gezegd en evenzo snel geschreven. Zeker in verkiezingstijd. Maar welke Leusdense politieke partij toont zich straks echt oprecht begaan met de sport als de stemmen zijn geteld en er daadwerkelijk beleid voor de komende vier jaar moet worden gemaakt? ,,Op welke partij moet ik straks nou stemmen?’’”.
Op D66 Leusden natuurlijk! Sporten is volgens D66 Leusden niet alleen belangrijk voor gezondheid en welzijn. Maar sporten is ook een doel op zich, voor plezier, vrijetijdsbesteding en lichamelijke activiteit. Het sportaanbod van Leusden maakt de gemeente aantrekkelijk, zelfs voor mensen die elders wonen. Daarbij telt Leusden een groot aantal verenigingen die verschillende sporten voor alle verschillende leeftijden en niveaus mogelijk maken. D66 Leusden gaat zich komende periode inzetten voor inclusief sporten en bewegen en een veilig sportklimaat. Ook is de rol van verenigingen en andere sportaanbieders in de gemeente van groot belang. D66 Leusden ziet daarom ook de waarde in van het Sportnetwerk Leusden, wat samenwerking tussen alle sportaanbieders in Leusden ondersteunt.
Maar “Wat te doen als het Platform Sport en Bewegen straks ophoudt te bestaan?”, werd terecht gevraagd tijdens de Sportnetwerkborrel. Gelukkig heeft D66 Leusden daar hele goede ideeën over opgenomen in het verkiezingsprogramma. Zo vindt D66 Leusden dat het Platform geborgd moet worden in de gemeentelijke organisatie. De rol van de sportmakelaar is daarbij bijvoorbeeld onmisbaar, die de connectie vormt tussen alle sportorganisaties, verenigingen en de gemeente. D66 vindt ook dat er een duidelijke visie moet komen op sport met voldoende financiële middelen om het Platform, maar ook om vrijwillige sportinitiatieven te ondersteunen.
Wil je meer lezen over de plannen die D66 Leusden heeft over Sporten en bewegen? Lees dan verder in ons verkiezingsprogramma op pagina 24 en 25: https://d66.nl/leusden/wp-content/uploads/sites/69/2022/01/Verkiezingsprogramma_D66-Leusden_2022.pdf