Martijn Kraa

Martijn Kraa - Lijstrekker en campagne coördinator Beeld: Stijn Peperkamp

Graag zou ik nu de stap willen maken naar het lijsttrekkerschap van onze partij in Leusden. Op de ‘schouders staan’ van illustere voorgangers als Roel en Albert lijkt me eervol, en als het ware ook een logische vervolgstap in de route die ik in D66 Leusden heb afgelegd. Van fractievertegenwoordiger naar bestuurslid en interim-voorzitter, naar een eventueel fractievoorzitterschap. Het lijkt me geweldig om met onze nieuw toegestroomde leden een relevante fractie te vormen die dingen voor elkaar krijgt voor ons dorp, die ertoe doet in de regio Amersfoort. Natuurlijk is alles afhankelijk van de uitslag die we op 16 maart behalen, maar ik droom graag hardop over een goeie uitslag met vijf of zes zetels en deelname aan het college! Wij kunnen dat en als ik zie hoe de nieuwe leden zich manifesteren dan hebben we de talenten in huis om het heel goed vorm te geven. Ik heb in mijn professionele leven bewezen een goeie teambouwer te zijn en zou die talenten graag inzetten om onze nieuwe fractie het verschil te kunnen laten maken!

  • 70 jaar
  • Hilversum
  • Leusden
  • Hij/hem

Sinds 1982 ben ik, met een enkele onderbreking in een twijfelperiode, lid van onze partij. Ik heb op diverse plekken gewoond en ben steeds in meer- of mindere mate betrokken geweest bij onze club. De laatste 15 jaar ben ik steeds actiever geïnteresseerd geraakt en actiever geworden in de gemeentepolitiek. Dichtbij huis dus, dicht bij de mensen waar het allemaal over gaat en waar je het als partij allemaal voor doet. Daarnaast ben ik ook altijd landelijk actief geweest, was mede-oprichter van de Thema-Afdeling Zorg&Welzijn en ben drie jaar lid geweest van de landelijke BesluitVormings-Commissie die mede tot taak had de congressen te organiseren.
Daarnaast ben ik actief in plaatselijke initiatieven in de wijk. Ik ben voorzitter van twee verenigingen, Buurkracht Alandsbeek en de Huurders Belangen Vereniging Alandsbeek. Respectievelijk sinds 2014 en 2012. Ik besef dat ik deze posities moet opgeven indien ik tot lijsttrekker word gekozen en in de gemeenteraad mag plaatsnemen. Het zijn posities die mij wel kenmerken, ik vind het leuk en inspirerend om in mijn naaste omgeving dingen voor elkaar te krijgen, een aandeel te hebben in het streven om mensen met elkaar te verbinden en cohesie te bevorderen. Niet als lege termen of containerbegrippen maar op praktische manier daar vorm aan geven.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De wijk Alandsbeek waar ik sinds 2006 met veel plezier woon. Wij zijn onlangs verhuisd binnen dezelfde wijk, dat geeft wel aan dat we het hier erg naar ons zin hebben.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Het wonen in het mooie Leusden ook mogelijk maken voor mensen die nu zoekende zijn op de huizenmarkt. Er is grote woningnood en de gemeente Leusden heeft op diverse plekken nog voldoende ruimte om een mooie plek te realiseren voor woningen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Bijdragen aan een pro-actief en sprankelend college dat Leusden goed op de kaart zet in onze regio.
De duurzaamheids- en energietransitie combineren met eigentijdse woningbouw.
De groene kernen van Leusden behouden door niet verder ‘in te breien’ maar beheerst gebruik maken van de ongebruikte grasvelden buiten de kernen. Het als gemeenschap aandurven om de zolang uitgestelde ‘kanaalsprong’ te maken.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is een sociaal-liberale partij. We staan in een traditie van politiek vernieuwers die streven naar een vrije en rechtvaardige samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen. Over hun eigen leven, maar ook -met elkaar- over hoe we samenleven.
Daarom woon ik graag in een Leusden waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen!

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Ik ben de laatste jaren gek op biografieën. Er verschijnen er zoveel dat ik er te weinig aan toekom.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

De Matthäus Passion konden we dit voorjaar bezoeken. Dat vind ik mooi en ook museumbezoek, ben altijd erg geïnteresseerd in -contemporaine- historie.