Klimaatverandering en natuur

2.4. D66 samenvattende actiepunten ‘Klimaatverandering en natuur’
Extra maatregelen om ook onze gemeente te beschermen tegen klimaatverandering zijn nu nodig. D66 zet in op:

  • Nieuwe wijken bouwen die energieneutraal, klimaatbestendig, circulair en natuurinclusief zijn;
  • Voor bestaande wijken plannen voor klimaatadaptie opstellen en daar biodiversiteit te verbeteren;
  • Ondernemers stimuleren hun bedrijfsterrein groener in te richten;
  • Groene initiatieven blijven steunen en nieuwe natuurgebieden creëren;
  • Boeren door de gemeente laten helpen om verder te verduurzamen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.