Duurzaamheid

1.7. D66 samenvattende actiepunten ‘Duurzaamheid’
Duurzaamheid is de rode draad in dit verkiezingsprogramma. De bestaande routekaart is leidend, maar het tempo moet omhoog. D66 wil daarvoor:

  • Een integrale aanpak van duurzaamheid, omdat samenhang tussen de beleidsterreinen de kwaliteit en efficiëntie van de maatregelen bevordert
  • Huizen verder isoleren en overgaan op elektrisch koken
  • Elektrisch vervoer stimuleren met meer laadpalen en gebruik van deelauto’s, beter openbaar vervoer, en vooral meer ruimte voor de fiets
  • Zonnepanelen zoveel mogelijk op daken en windmolens langs de A28
  • Experimenten met alternatieve duurzame vormen van energie

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.