Digitalisering

11.5. D66 samenvattende actiepunten ‘Digitalisering’
Digitalisering wordt steeds belangrijker, ook in Leusden. D66 wil dat:

  • Het gemeentebestuur goed let op de privacy van iedereen;
  • Iedereen toegang heeft tot informatie van de gemeente, ook mensen die dat digitaal niet kunnen;
  • ‘Slimme stad’-mogelijkheden worden bekeken, zonder dat ze een doel op zich worden;
  • Camera’s in de openbare ruimte beperken tot de situaties waarin het echt nodig is;
  • Data die op straat verzameld is, altijd eigendom van de gemeente blijft;
  • Transparantie over welke algoritmes en technologieën door de gemeente worden ingezet;
  • Beveiliging van informatie van de overheid verdient meer aandacht, zeker ook die van de gemeenschappelijke regelingen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.