Cultuur, toerisme en recreatie

8.8. D66 samenvattende actiepunten ‘Cultuur, toerisme en recreatie’
Cultuur en recreatie zijn nodig om bewoners en bezoekers te boeien en te laten groeien.
D66 wil dit versterken door:

  • Een nieuwe cultuurnota waarbij er voldoende budget komt voor de bestaande organisaties, waardoor er ruimte is voor nieuwe ideeën en uitbreiding van de cultuurkoepel;
  • Onderzoek naar huisvesting van theater De Tuin bij de huidige bibliotheek;
  • Cultuur- en muziekonderwijs op de basisscholen blijven stimuleren;
  • Actief aan de Open Monumentendag blijven meedoen;
  • Toeristische samenwerken binnen de regio o.a. met één groot online ‘boekbaar’ systeem;
  • Stimuleren van out-door toerisme;
  • Versoepeling van regelgeving om agrarische bedrijven meer toeristische kansen te bieden;
  • Mogelijkheden van een recreatieplas onderzoeken;
  • Uitbreiden van kleinschalige verblijfplaatsen en daarvoor het beleid versoepelen;
  • VVV steunen om aparte winkel in Hamershof te openen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.