Werken en ondernemen

4.6. D66 samenvattende actiepunten ‘Werken en ondernemen’
De plaatselijke economie is belangrijk voor de financiële draagkracht en het welzijn van de bewoners. D66 is voorstander van:

  • Samenwerken in de regio voor nieuwe bedrijvigheid;
  • Omscholing stimuleren en streven naar voldoende banen op elk opleidingsniveau;
  • Betere begeleiding en minder regels en verplichtingen waardoor mensen sneller aan een baan geholpen worden;
  • Wegnemen van onnodige of verouderde regelgeving voor ondernemers en zelfstandige professionals;
  • Minder strikte scheiding van wonen en werken in bestemmings- en omgevingsplannen;
  • Geen vanzelfsprekende groei van het aantal winkels; actualisering van het detailhandelsbeleid.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.