Quirine van Mourik – Van Laarhoven

Quirine van Mourik - kandidaat raadslid, nummer 3 op de lijst voor D66 Leusden. Beeld: Stijn Peperkamp

Quirine van Mourik – van Laarhoven (Leeuwarden, 1976) woont sinds 2015 in Leusden en heeft lokaal, regionaal en landelijk, ruimschoots haar sporen verdiend als vrijwilliger en bestuurder bij de Dierenbescherming en Scouting Nederland. Als fractievertegenwoordiger van D66 Leusden heeft zij zich de afgelopen vier jaar onder andere ingezet voor de energietransitie en het bevorderen van biodiversiteit. Ook is zij voorzitter van de werkgroep jeugdgemeenteraad bij de gemeente Leusden en was zij voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie.

  • 48 jaar
  • Leeuwarden
  • Leusden
  • Zij/haar

Afgelopen raadsperiode heb ik me als fractievertegenwoordiger in verschillende dossiers verdiept, waaronder de RES, de openbare buitenruimte en het afvalbeleid. Klimaatadaptatie en bevorderen van biodiversiteit zijn thema’s die ik een warm hart toedraag en waaraan ik een bijdrage heb geleverd om ze beter op de politieke agenda te zetten.
De Gemeente Leusden is uniek in haar ruimtelijke opzet. Het is een groene gemeente in meerdere opzichten. Dat groene karakter draag bij aan de gezondheid en het geluk van onze inwoners. Buiten kun je ontspannen, ontmoeten, ontdekken, beleven en bewegen. In Leusden kan dat in de meeste wijken zodra je de deur uitstapt. Daarom moeten we om aan de woningbouwopgave te voldoen, ook aan de andere kant van het valleikanaal kunnen bouwen. Ruimte voor wonen en groen sluit aan op de wens van Leusdenaren om in een groen dorp te kunnen wonen.
Als voorzitter van de werkgroep jeugdgemeenteraad heb ik een bijdrage geleverd aan de manier waarop kinderen in Leusden kennis maken met de lokale politiek en aan de invoering van een jeugdburgemeester in Leusden. Met democratie kun je niet jong genoeg beginnen.
De komende raadsperiode wil ik me verder verdiepen in de openbare buitenruimte met de omgevingswet als uitgangspunt.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Buiten! Hier kun je uitwaaien, ontmoeten, ontdekken, opladen en bewegen. En dat is extra leuk in de ruim opgezette dorpen en in het prachtige gevarieerde buitengebied van de gemeente Leusden. Enkele pareltjes: de Grebbelinie langs het Valleikanaal, de Leusderhei, de Modderbeek en het omringende boerenlandschap en het moerasgebied rond de Vogelplas op landgoed Den Treek. Maar ook de terrassen van de verschillende horecagelegenheden in onze gemeente zijn een bezoekje waard!

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Leusden is een heel aantrekkelijke gemeente om in te wonen, werken en recreëren. Door nieuwe woningen te bouwen dragen we bij aan een oplossing voor de woningnood. Als we binnen de bebouwde kom al het groen volbouwen, raken we het dorpse karakter van Leusden kwijt en daarmee de kwaliteit van een groene en gezonde leefomgeving. Daarom moeten we de kanaalsprong maken. Door aan de andere kant van het valleikanaal te bouwen creëren we ruimte voor iedereen die in Leusden wil wonen en werken, maar kunnen we ook bijdragen aan een grotere biodiversiteit door onder andere natuurinclusief te bouwen en de openbare buitenruimte met de juiste beplanting aan te laten sluiten op de ecologische zone van de Utrechtse Heuvelrug.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Er moet eerder en beter gecommuniceerd worden over gemeentelijke plannen. Te vaak worden ideeën als vastgestelde plannen ervaren. Dit is te bereiken door openheid van zaken te bieden en goede journalistieke verslaggeving. Zeggen dat we nog niet zover zijn is niet voldoende, laat zien waar we wel zijn in het besluitvormingsproces en waar we naartoe willen en op welke manier inwoners kunnen meepraten. Maak ook duidelijk wanneer dit niet kan en waarom.
Er moet buiten de zogenaamde rode contour gebouwd worden. Juist om ruimte te bieden aan mensen die graag in een groen dorp wonen.Om die nieuwe woonwijken niet te groot te laten worden moet er beperkt de hoogte in gebouwd kunnen worden in een parkachtige omgeving .
Alle raadsleden zouden alleen spreektijd moeten nemen om inhoudelijk aan het debat bij te dragen. Ambtenaren zouden of korter moeten presenteren of een meer realistisch tijdsbestek moeten geven van hun presentatie, zodat tijdens uitwisselingen en informatierondes meer tijd is voor vragen vanuit de fracties.

Wat betekent D66 voor jou?

Bij D66 mag iedereen zichzelf zijn en krijg je de kans jezelf te ontwikkelen ongeacht je
achtergrond. Mijn diepgewortelde opvatting dat jouw vrijheid ophoudt daar waar het een ander schaadt en iedereen te helpen waar je kan, blijkt de filosofische grondslag voor het sociaal-liberalisme. Ik heb op basis van mijn gevoel gekozen voor deze partij. Het lezen van de vijf richtingwijzers van D66 gaf woorden aan mijn gevoel en bevestigde dat ik bij de juiste partij voor mij had aangesloten. Ik ben ervan overtuigd dat we met D66 de wereld beter kunnen maken. Idealisme en dromen mag hier nog en met de pragmatische insteek voor het zoeken naar oplossingen komen we een heel eind met de uitvoering ervan.

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Een favoriet aanwijzen kan ik niet. In elk boek dat ik lees vind ik een andere wereld en waarheden die mij inspireren en voeding bieden voor mijn opvattingen.
Ik lees graag boeken waarin ik me kan verplaatsen in een ander vaak zelfs in een andere wereld. Onder mijn favoriete schrijvers bevinden zich vooral Nederlandse kinderboekenschrijvers als Thea Beckman, Evert Hartman, Paul Biegel en ‘onze’ Jan Terlouw. Al deze schrijvers creëerden werelden waarin thema’s aangesneden werden die nu nog steeds actueel zijn, zoals de Thulereeks van Thea Beckman waarin De wereld door klimaatverandering drastisch is veranderd. En dat de verhalen ondanks de aanklacht toch een positieve boodschap verkondigen.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Dat was een tentoonstelling van de vrije kwasten in de Moespot in Achterveld, met werken van de buitenschilderweek. Ik ben zeer geïnteresseerd in cultuur en deze tentoonstelling geeft unieke kijkjes op Leusdense taferelen, gezien door de ogen van Leusdenaren.
Ik ga ook graag naar musea en heb daarom ook al enkele jaren een museumkaart.
Verder kan ik niet wachten tot we weer met een drankje in de hand, live naar een bandje kunnen luisteren!