Sport en bewegen

9.6. D66 samenvattende actiepunten ‘Sport en bewegen’
Sporten is belangrijk voor gezondheid en welzijn. Om dat te continueren en uit te breiden is D66 er voor dat:

  • Sportaanbieders rekening houden met sporters die het minder breed hebben of een beperking hebben door het aanbieden van aangepaste lidmaatschapsvormen en sportfaciliteiten;
  • Verenigingen geholpen worden met de ontwikkeling van een preventief beleid tegen grensoverschrijdend gedrag en dat de gemeente toeziet op de aanwezigheid van vertrouwenspersonen;
  • Er een sportnetwerk komt waarin alle Leusdense aanbieders elkaar kunnen ontmoeten
  • De Leusdense Sportpas er komt waarmee inwoners bij alle sportaanbieders en verenigingen kunnen sporten;
  • De gemeente sportverenigingen begeleidt bij het realiseren van hun sportdoelen en onder andere een goede vrijwilligersvacaturebank opzet;
  • Recreatiemogelijkheden uitbreiden met boulder-wand en losloopgebieden voor honden.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.