Onderwijs

5.6. D66 samenvattende actiepunten ‘Onderwijs’
Onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Daarvoor wil D66:

  • Voldoende geld voor de voorschool en ruimte voor overleg met alle betrokkenen;
  • Hulp aan ouders bij het vinden van een baan en het oplossen van financiële problemen;
  • Actieve hulp om ieder kind passend onderwijs te laten volgen;
  • Gezonde basisscholen met voor iedereen een rijke schooldag;
  • Hulp bij de overstap naar de middelbare school;
  • Onderwijsaanbod voor laaggeletterdheid en laaggecijferdheid.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.