Gezondheid

6.10. D66 samenvattende actiepunten ‘Gezondheid’
Iedereen verdient een kans op gezond en lang leven. In Leusden wil D66 daarvoor:

 • Meer maatwerk in de zorg en meer gebruik van specialistische kennis;
 • Stimuleren van e-health samen met andere partners in Leusden;
 • Levensloopbestendige huizen en andere nieuwe woonconcepten;
 • Versterking en verbreding van de wijkverenigingen en hun wijkkamers;
 • Voor de jeugd en hun verzorgers veelsoortige en laagdrempelige trainingen;
 • Preventie door meer ruimte voor overleg met ouders van jonge gezinnen en betrokken professionals;
 • Gezond gedrag stimuleren met onder andere zorgverzekeraars en zorgprofessionals;
 • Vrijwilligersorganisaties meer betrekken bij de formele zorg;
 • De vindbaarheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning vergroten;
 • De toegankelijkheid voor mensen met een beperking verbeteren, onder andere door uitvoering van de lokale inclusie agenda;
 • Hulp aan statushouders vastleggen in beleid;
 • Schone lucht door verminderen uitstoot fijnstof door houtstook en verkeer en door verbieden van vuurwerk.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.