Goed bestuur

10.8. D66 samenvattende actiepunten ‘Goed bestuur’
Mensen moeten de macht beter kunnen controleren en meer betrokken raken bij de lokale politiek. D66 maakt zich daarom sterk voor:

  • Zo veel mogelijk gebruikers, bewoners, bedrijven en belangenorganisaties zo vroeg mogelijk betrekken bij alle plannen, voornemens en maatregelen;
  • Geen dichtgetimmerd collegeprogramma maar een akkoord op hoofdlijnen;
  • Om het debat meer diepgang te geven zullen verschillende scenario’s moeten worden gepresenteerd;
  • Bestuurlijk samenwerken met andere gemeenten, maar deze samenwerking moet transparanter worden;
  • Faciliteren van korte heldere verslagen van de raadsvergaderingen;
  • Faciliteren jongerenpanel.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.