Wonen en bouwen

3.5. D66 samenvattende actiepunten ‘Wonen en bouwen’
D66 wil fors meer woningbouw in Leusden. Daarvoor wil D66:

  • De komende twintig jaar 2.500 woningen erbij (125 woningen per jaar).
  • Samen met agrariërs en alle andere betrokkenen zoeken naar geschikte locaties buiten de huidige rode contouren.
  • De gemeente zal gronden moeten aankopen om zelf te kunnen sturen (=actief grondbeleid).
  • In de nieuwe wijken zal een grotere variatie van woningen komen, ook voor nieuwe projecten van bewonersinitiatieven.
  • Onderzoek of bij de verkoop van woningen een woonverplichting kan worden opgenomen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.