Ruimte, verkeer en bereikbaarheid

In het Gemerts Nieuwsblad van 26 mei jl. troffen wij in de rubriek Gemeentenieuws onder “vergunningen” opnieuw een publicatie aan die wij graag nadrukkelijk onder uw aandacht brengen.

Let op uw saeck, de tyt en stont is daer’ is een bekende regel uit het gedicht van Valerius. Hij waarschuwde zo het volk. Ook voor sommige Gemert-Bakelse plannen blijft een gezonde portie wantrouwen op zijn plaats volgens D66.

In het kader van de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2022 in werking treedt, dient elke gemeente een Omgevingsvisie te ontwikkelen.

Voor de komende raadsvergadering staat Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Bakel op de agenda. Als D66 zijn wij overtuigd van de noodzaak om het centrum van Bakel aantrekkelijker en levendiger te maken en steunen wij die ambitie.

In het Gemerts Nieuwsblad van 26 mei jl. troffen wij in de rubriek Gemeentenieuws onder “vergunningen” opnieuw een publicatie aan die wij graag nadrukkelijk onder uw aandacht brengen.

Let op uw saeck, de tyt en stont is daer’ is een bekende regel uit het gedicht van Valerius. Hij waarschuwde zo het volk. Ook voor sommige Gemert-Bakelse plannen blijft een gezonde portie wantrouwen op zijn plaats volgens D66.

In het kader van de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2022 in werking treedt, dient elke gemeente een Omgevingsvisie te ontwikkelen.

Voor de komende raadsvergadering staat Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Bakel op de agenda. Als D66 zijn wij overtuigd van de noodzaak om het centrum van Bakel aantrekkelijker en levendiger te maken en steunen wij die ambitie.

Toont 12 van 12