Gezonde en veilige gemeenschap

Sam - Sam gaat op haar fiets naar school. Beeld: D66

Een gezonde en veilige plek is een plek waar je prettig en aangenaam leeft. Leefbaar door goede voorzieningen, aandacht voor groen en een optimale invulling van de beschikbare ruimte waardoor je graag buiten bent, de fiets pakt of een wandelingetje maakt.

Gezond leven is ook een eigen verantwoordelijkheid, maar we kunnen als gemeente wel bijdragen door de voorzieningen laagdrempelig te houden of te maken.

Bij het inrichten van onze ruimte in Gemert-Bakel heeft de volksgezondheid prioriteit boven alle andere belangen. Daarom willen wij de luchtkwaliteit rond de dorpskernen verbeteren door de intensieve veehouderijen daar af te bouwen. 

Bij het onderhoud van groenvoorzieningen en openbare ruimtes als speeltuinen e.d. moet meer rekening worden gehouden met de biodiversiteit. Wij willen in de kernen fietsstraten aanleggen op plekken waar veel fietsers zijn en waar de auto dus ‘te gast’ is.

Een gezonde en veilige plek is een plek waar je prettig en aangenaam leeft. Leefbaar door goede voorzieningen, aandacht voor groen en een optimale invulling van de beschikbare ruimte.

Een gezonde en veilige plek is een plek waar je prettig en aangenaam leeft. Leefbaar door goede voorzieningen, aandacht voor groen en een optimale invulling van de beschikbare ruimte.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.