Nachtregister en maximaal 30 km…?

Beeld: Kuppens fotografie

Hoteliers uit Gemert-Bakel luiden de noodklok over het al te rigide nachtregister.
Hoe zit dat nu precies? De gemeente heeft in 2019 software gekocht waarin ondernemers digitaal kunnen registreren wie er ’s nachts aanwezig is. Dit is van belang voor de hoeveelheid toeristenbelasting die betaald moet worden, alsook voor de openbare veiligheid. Indien er sprake is van een calamiteit weten hulpverleners hoeveel mensen er in een pand aanwezig zijn. Tot zover helder.
Maar het systeem dat onze gemeente hanteert, vraagt veel gegevens. Zoveel dat de hoteliers gegevens moeten noteren die in strijd zijn met het Wetboek van Strafrecht en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In het Wetboek staat dat zij alleen van de hoofdgast gegevens mogen noteren plus het aantal mensen dat meereist. 
Het nachtregister en daarmee de gemeente eist echter dat van alle gasten de gegevens moeten worden genoteerd. En dit mag dus niet. 
In het kader van de openbare veiligheid lijkt het mij inderdaad wenselijk om te weten hoevéél mensen er in een pand verblijven maar niet wíe. Zelfs de Autoriteit Persoonsgegevens heeft de gemeente middels een brief gewezen op deze kwestie. 
Daarnaast is de software van het nachtregister ook niet koppelbaar met de reserveringssystemen. Dit dwingt onze ondernemers om alle gegevens dubbel te verwerken
In de raadsvergadering van 16 december 2021 heeft D66 al vragen gesteld over dit onderwerp. Er is toen toegezegd dat het onderwerp op de agenda van de commissie wordt gezet. De evaluatie die vertraging had wegens corona wordt dan besproken en er komt een reactie of dit alles conform de AVG is.
Wij gaan vragen naar de status van de evaluatie en wanneer het op de agenda komt.

Gaat de maximale snelheid in heel Gemert naar 30 km/uur?
Het college is van plan om alle wegen in Gemert-dorp naar max 30 km per uur om te zetten om het doorgaande verkeer uit het dorp te weren. In de commissievergadering van 20 april 2022 heeft de wethouder een presentatie gegeven met diverse scenario’s wat betreft de maximale snelheid. 
Zij wilde hiermee de raad vroegtijdig betrekken, iets waar de raad veelvuldig om heeft gevraagd. Dit juichen wij dan ook toe. Maar de wethouder kan dan niet verwachten dat zij na een presentatie direct kan peilen hoe de fracties over deze kwestie denken. Er zijn een aantal vragen gesteld n.a.v. de presentatie, maar er zijn toen geen standpunten bepaald.Dat het nu op de agenda staat voor de komende raadsvergadering vind ik wat voorbarig. Het is een beladen onderwerp wat veel gevolgen heeft voor onze inwoners, waar veel geld mee gemoeid is en het hoort niet thuis in een raadsvergadering met een demissionair college. Wij gaan dan ook voorstellen om dit onderwerp te verplaatsen nadat het nieuwe college is geïnstalleerd.
We zouden ook heel graag van u als inwoner willen weten hoe u een 30 km/uur beperking voor de kern ziet. Laat het ons weten op [email protected].


Frances Dekker