Laurens van den Berg

Beeld: Kuppens fotografie

Fractievoorzitter
Raadslid

 • 68 jaar
 • Milheeze
 • Gemert
 • Hij/hem

Het woord “vrijheid” kent rechten en plichten. Iedereen heeft het recht op vrijheid: zelf uit te maken hoe en in elke mate je voor jezelf zorgt. Maar het is van belang dat iedereen ook de plicht heeft de vrijheid van anderen niet te beknotten. “De brutalen mogen niet de halve wereld hebben”. Een deel van de menselijke behoeften kan niet op eigen houtje worden gerealiseerd maar moet je samen doen, zoals veiligheid, rechtspraak en infrastructuur. Een overheid is dus noodzakelijk om onze gemeenschappelijke behoeften te realiseren. Daarvoor betalen we allemaal een bijdrage in de vorm van belasting. Belasting betalen is dus een goede zaak. Wie dat ontkent, ontkent daarmee de noodzaak om een overheid te hebben. De overheid is van ons allemaal, niet van de ambtenaren of de politici. Daarom moet ieder burger ook even veel te vertellen hebben over de overheid als de ambtenaar of de politicus of een andere burger. Hiermee doel ik op het recht van gelijke behandeling voor iedereen.                

“Laat iedereen vrij maar laat niemand vallen”. Dit is de landelijke slogan van D66.  Daar kan ik me helemaal in vinden. 
Maar vrijheid voor iedereen is alleen mogelijk als:

 • Iedereen dezelfde kansen krijgt      
 • Als iedereen deze kansen ook verzilvert om voor zichzelf te zorgen. Pas als dat niet kan, moeten we iemand niet laten vallen.
 • Iedereen zich inzet voor en verantwoordelijk voelt voor het algemeen belang. Dit zou ook een plicht moeten zijn
 • Iedereen gelijk wordt behandeld en dit wordt nageleefd (handhaving)

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De Peelrandbreuk. Op deze plek ben ik getuige van de oerkrachten van de natuur, hetgeen mij doet beseffen dat de mens een nietig klein onderdeeltje hiervan is.                                             
Maar ook het bruggetje over de snelle loop, omdat je daar kan zien dat de mens ook tot inkeer kan komen door de natuur weer trachten te herstellen.     

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Gemert-Bakel biedt veel mogelijkheden. Die moeten we benutten, niet door naar het verleden te kijken maar naar de toekomst. 

Wat zijn zaken die jij als raadslid wil veranderen?

 • Meer actieve inbreng van burgers                                             
 • Het democratisch besluitvormingsproces nieuw leven inblazen
 • Beleid maken vanuit een lange termijn visies   
 • Betere regionale samenwerking  
 • De coalitievorming in de traditionele vorm afschaffen     

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is een partij waar ik me thuis voel vanwege het pragmatisch denken. Ik herken in D66 een humanistische grondslag. Niet uitgaan van religieuze of sociaal economische principes maar van de menselijke ratio.