Geschiedenis
D66 Gemert-Bakel

1981 

Oprichting van D66 Afdeling Gemert.
In deze jaren was Jan Terlouw leider van D66 in Nederland Bij de oprichting waren betrokken: Ad van Veldhoven (hoofd Sociale Zaken Lieshout), Henny Lauwers (huisvrouw), Will van Pruyssen (belastinginspecteur), Jan Bloemers (psychiatrisch verpleegkundige), Heimen Morelissen (proces-technoloog Philips) en Henk Giebels (leraar Macropediuscollege). De laatste wordt gekozen als voorzitter van de afdeling. Piet Stoop (wethouder Gemert) werd penningmeester en Hans Goossens  (verpleegkundige) werd de secretaris van de nieuwe afdeling.

1982 

Eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in Gemert. Door heel de gemeente werd een folder verspreid. Slechts een persoon werd gekozen tot gemeenteraadslid: Ad van Veldhoven. Vier leden kwamen er in raadscommissies.

Programmapunten uit de verkiezingsfolder o.a.: 
“Gemeentepolitiek gaat over de Gemertse mensen. Die moeten er dan ook meer bij betrokken worden (…) De inspraak kan in Gemert nog behoorlijk verbeterd worden.”
“De overlast van stank en herrie moet in de woonwijken flinker bestreden worden.” en “De gemeente moet actiever zijn bij het bestrijden van verontreiniging van bodem en water, met name in het landbouw- en veeteelt gebied. We moeten zuinig zijn met onze natuurgebieden.”
“Bij de sport moet de gemeente de verenigingen zelf meer bij haar beleid vertrekken.” 
Er moet snel een nieuwe bibliotheek komen, zelfs al zou dat een (kleine) belastingverhoging  betekenen.”
“Wij van D’66 zijn voor een meerjaren-planning en -begroting, gebaseerd op prioriteiten. Dan alleen kan er een goed financieel beleid gevoerd worden.”

Folder D66 gemeenteraadsverkiezingen Gemert 1982 - Beeld: D66 Gemert-Bakel

1982-1986

Politieke strijd met de CDA-wethouder Verkampen.
Wij zijn het fundamenteel oneens met zijn beleid met betrekking tot natuur en milieu in het algemeen en het verruimen van de mogelijkheden voor de intensieve veehouderij en de mestproblematiek in onze gemeente in het bijzonder.

1983

Het gaat slecht met de partij. Landelijk dreigt D66 te verdwijnen.

1985

Gemeenteraadslid Ad van Veldhoven en voorzitter Henk Giebels zijn er bij op het D66 Congres in De Flint in Amersfoort, als Hans van Mierlo aankondigt opnieuw leider van D66 te willen worden. Dit leidt landelijk en ook in Gemert tot nieuw elan.

1986 

Gemeenteraadsverkiezingen. 
Het wordt steeds duidelijker dat er een enorm mestprobleem in Oost-Brabant en met name in Gemert en omgeving ontstaan is. De ministers Winsemius (VVD, RO) en Braks (CDA, Landbouw) proberen dit met landelijke wetgeving tegen te gaan…
Kort voor de gemeenteraadsverkiezingen, op 22 februari 1986, komt het (Eindhovens/) Helmonds Dagblad met een alarmerend artikel van de journalist die het beste op de hoogte is van natuur en milieu, Bert van Polen: “Brabantse beerput nog voller. Veestapel neemt nog steeds toe ondanks het noodwetje van Braks”.

Helmonds Dagblad 22 februari 1986 - Beeld: D66 Gemert-Bakel

 

D66 Gemert maakt een verkiezingsprogramma van maar liefst 29 pagina’s. Natuur en milieu zijn topprioriteit: “Steeds heeft D66 gehamerd op verbetering van ons Gemertse milieu. (…) De individuele burger en het bedrijfsleven (ook agrarisch) doordringen van hun verantwoordelijkheid voor een schoon milieu past in het beleid van D66”. Naast het milieu was het meest heikele punt in die dagen in de gemeente de aanleg van wegen rondom Gemert. In het verkiezingsprogramma lezen we dan ook: “De zuidoostelijke randweg is volgens D66 een bitterre noodzaak ter ontsluiting van Paashoef, het industrieterrein en voor het doorgaande verkeer.”

Het verkiezingsprogramma was in januari al klaar en werd rondgestuurd, ook naar andere politieke partijen in Gemert. Het doel is om ook andere partijen ‘te inspireren’. Dat lukt. De voorzitter van de net opgerichte Dorpspartij, Martien van den Boom, bekent later dat een heel groot deel van hun programma hieruit is overgenomen:
“Ge zult er wel veul van herkenne”.
Ad van Veldhoven is opnieuw lijsttrekker. De verkiezingen verlopen teleurstellend voor de D66-afdeling. Er was gerekend op tenminste twee raadszetels, maar de nieuw-opgerichte Dorpspartij gooit roet in het eten. Ad wordt opnieuw het enige D66-gemeenteraadslid. Heimen Morelissen wordt gekozen als voorzitter van de afdeling.
Na de verkiezingen wordt er volop samengewerkt met andere progressieve partijen in Gemert: PvdA, Werkgroep Gemeentepolitiek, Lijst Handel en Dorpspartij. Samen hebben zij 9 van de 17 raadszetels. Zij nemen het initiatief voor een politiek progamma-akkoord en voor de wethoudersverkiezing. Het CDA is echter de grootste partij in de raad en heeft samen met Gemerts Belang/VVD 8 zetels. Zij proberen D66 over te halen om mee te doen met hen en aan Ad van Veldhoven wordt een wethouderspost beloofd. D66 blijft echter samenwerken met de andere progressieve partijen. Er komt een B&W-college met een PvdA-wethouder, een Werkgroep-wethouder en met Harrie Verkampen, die prompt uit het CDA gezet wordt. (Een jaartje later wordt hij weer opgenomen in zijn oude partij.)

Gemeenteraadslid Ad van Veldhoven verhuist voor zijn werk naar Zuid-Limburg. Henk Giebels volgde op als raadslid

Gemeenteraad en college van B&W in Gemert 1986-1987 - Beeld: D66 Gemert-Bakel

1990 

Gemeenteraadsverkiezingen.
Opnieuw een zetel voor D66: Henk Giebels. 
Voorzitter van de afdeling is Heimen Morelissen. Secretaris is mevr. Ria Suiker. De afdeling maakt een enorm uitgebreid verkiezingsprogramma voor Gemert: 28 pagina’s. Hoofdpunten: Een schoon milieu, een helder bestuur en gezonden financiën, inspraak en echte democratie. 
Het milieu blijft een hoofdpunt: “Naleving van de milieu-wetten. We zullen niet toestaan dat landelijke wetten in Gemert ontdoken worden en de veestapel nog verder groeit. We gunnen iedere boer zijn bedrijf, maar ook zij moeten zich aan de regels houden. Kan hij op een fatsoenlijke manier van zijn mest-productie af? Okay, maar er wordt geen mest meer gedumpt of als het prachtig weer is gegierd.”

De kandidaten van D66 Gemert in 1990 - Beeld: D66 Gemert-Bakel

Vlnr: Gerard Bergmans, Frans Maas, Henk Emons, Ria Suiker, Heimen Morelissen, Henk Giebels, Jorlan Peeters, Mieke Giebels-van Asten, Jan Bloemers.

1991 

Feest ten huize van de familie Giebels aan de Vondellaan ter gelegenheid van de verkiezing van Henk tot lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Feest in huize Giebels - Beeld: D66 Gemert-Bakel

Op de foto: 1e rij vlnr: Henk Giebels, Emmy Reijnen-Hamelijnck, Diny Desar-van Hooff, Mieke Giebels-van Asten, Mariëtte Franssen-Kerkhofs; 2e rij vlnr: Jeanne Kandelaars-Bloemers, Eric van Cronenburg, Jan Bloemers, Jorlan Peeters, Huub Smeets, Heimen Morelissen (voorzitter).

D66 ging in de provincie van 5 naar 11 zetels en werd de 3e partij van Brabant. Ondanks instemming van PvdA en VVD bleef het CDA weigeren om aan D66 een gedeputeerde toe te staan. De drie andere partijen gingen samen verder. D66 weer in de oppositie.

1991 

Nadat Henk Giebels wordt gekozen als lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant, volgt Jan Bloemers hem op als gemeenteraadslid.

Jan Bloemers - Beeld: D66 Gemert-Bakel

November 1991

25 jaar D66 Nederland. Groot feest in Hotel Krasnapolsky in Amsterdam.  Heel gezellig. Uit Gemert zijn hier bij: Jan Bloemers, Heimen Morelissen, Jorlan Peeters, Henk en Mieke Giebels. Nachtelijk avontuur. Auto verdwenen. Pas weer terug in Gemert rond 6 uur ’s morgens.

1994 

Hans van Mierlo is opnieuw leider van D66 in Nederland.
Gemeenteraadsverkiezingen in Gemert. D66 lijst 4. Lijsttrekker: Jan Bloemers. 

Verkiezingstijd 1994 - Beeld: D66 Gemert-Bakel

Jan Bloemers en  Mieke Giebels-van Asten proberen nieuwe kiezers te winnen op het Ridderplein in Gemert

De kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 1994 - Beeld: D66 Gemert-Bakel

De kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar:
1e rij vlnr: Henk Giebels (lid van Provinciale Staten), Ria van Erp-Suiker, Huub Smeets (voorzitter), Fenny Klein-Hanko, Jan Bloemers (raadslid en lijsttrekker), Mariëtte Franssen-Kerkhofs, Frans Maas (penningmeester)
2e rij vlnr: Alphons Arts, Henk Emons, Mieke Giebels-van Asten, Eric van Cronenburg. Heimen Morelissen, Diny Desar-van Hooff (secretaris), Jeanne Kandelaars-Bloemers, Jorlan Peeters, Herman Franssen. Niet op de foto staan: Emmy Reijnen-Hamelijnck, Gerard van Schijndel, Jan van Schijndel, Theo van de Laar, Theo van Osch.

Jan Bloemers stapt op als gemeenteraadslid. Hij wordt opgevolgd door Heimen Morelissen. 

Henk Giebels wordt de nieuwe voorzitter van D66 Gemert. Aan het einde van het jaar wordt hij gekozen tot lijsttrekker van D66 Noord-Brabant. In maart 1995 bij de verkiezingen voor Provinciale Staten gaat D66 terug van 11 naar 7 zetels.

1996

Verzoek van PvdA en Werkgroep Gemeentepolitiek om een gezamenlijke nieuwe progressieve partij op te richten. De afdeling besluit onder voorwaarden mee te werken aan een nieuwe Gemertse politieke partij. Het moet geen ‘socialistische’ partij worden. D66 moet een persoon krijgen bij de eerste drie kandidaten. En er moeten duidelijk herkenbare D66 punten in het programma komen.

  • Er is sprake van een nieuwe gemeente Gemert-Bakel en van een nieuwe gemeente Laarbeek (Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout) met ingang van 1 januari 1997.
  • Vanuit de D66-afdeling Gemert wordt een (sub-) afdeling Laarbeek opgericht. Dorine Hagebols uit Beek en Donk is de voorlopige contactpersoon. 

november 1996 

Verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe Gemert-Bakel

D66 doet zelfstandig mee, en niet als deel van ProSa (Progressieve Samenwerking Gemert-Bakel).
Er zijn feitelijk twee lijsttrekkers, een uit Gemert: Heimen Morelissen, en een uit Bakel: Frans van Dun. Heimen Morelissen wordt (opnieuw) gemeenteraadslid.

Lijsttrekkers 1996 - Beeld: D66 Gemert-Bakel

1 januari 1997

Fusie van de gemeente Gemert met de gemeente Bakel en Milheeze.

1998 

Gemeenteraadsverkiezingen.
D66 doet zelfstandig mee, en niet als deel van ProSa (Progressieve Samenwerking Gemert-Bakel). Wij verliezen onze raadszetel. Heimen Morelissen is niet langer D66-gemeenteraadslid.

Feestelijk afscheid van Heimen Morelissen als D66-lid van de gemeenteraad. - Beeld: D66 Gemert-Bakel

Heimen was ook lid van de PvdA en zat later nog namens de Progressieve Samenwerking (ProSa) in de gemeenteraad van Gemert-Bakel van 1999 tot 2002. Van 2006 tot 2010 zou hij nog namens de PvdA lid van de gemeenteraad zijn en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Van 2010 tot 2018 zou hij nog namens de PvdA raadscommissiewerk doen. In 2018 nam hij afscheid van de politiek.

1999 

Henk Giebels verliest zijn D66-zetel in Provinciale Staten van Noord-Brabant. Hij krijgt een lintje en neemt afscheid van de Commissaris van de Koningin. 

Henk Giebels krijgt een lintje - Beeld: D66 Gemert-Bakel

2002 – 2010

D66 neemt niet deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Gemert-Bakel.

2006 – 2010

Henk Giebels is voorzitter, secretaris en penningmeester van een ‘slapende’ D66-afdeling. Hij regelt de contacten met provincie en landelijk D66. Er zit nog steeds een mooi bedrag in de schatkist. Ad van Veldhoven is vanuit Limburg terug gekeerd naar Gemert-Bakel. Beiden gaan proberen om de plaatselijke afdeling van D66 nieuw leven in te blazen, nieuwe leden en bestuursleden te werven, en opnieuw aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te gaan nemen. 

2010 

D66 neemt weer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen van Gemert-Bakel. Ad van Veldhoven is lijsttrekker. Een jonge D66’er, Rutger Manders staat op plaats twee. Henk Giebels, voorzitter van de afdeling, staat op plaats drie.

Lijst 2010 - Beeld: D66 Gemert-Bakel

D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham in gesprek met onze jonge kandidaat voor de gemeenteraad, Rutger Manders, en met de secretaris van onze D66-afdeling Jos Gruijters.

Boris vd Ham met Rutger Manders - Beeld: D66 Gemert-Bakel

Boris vd Ham met Jos Gruijters - Beeld: D66 Gemert-Bakel

Verkiezingstijd 2010 

Voorzitter Ad van Veldhoven (op de rug gezien) en Rutger Manders hangen verkiezingsborden op en worden geïnterviewd door Omroep Gemert Centraal. 

verkiezingstijd 2010 - Beeld: D66 Gemert-Bakel

Ondanks een goed programma, een mooie kandidatenlijst en een goede verkiezingscampagne lukt het niet om een zetel in de gemeenteraad van Gemert-Bakel te winnen. 
Een nieuwe combinatie ‘Lokale Realisten’ is de directe concurrent, wint niet minder dan 8 zetels en wordt groter dan het CDA.

2014 

Er wordt een nieuwe poging gewaagd om een of twee gemeenteraadszetels te bemachtigen voor D66. Ad van Veldhoven is voorzitter van de afdeling. Henk Giebels wordt gekozen tot lijsttrekker, en Lisa van Gaal, een student uit Bakel komt op de tweede plaats.

12 januari: Vaststelling van de interne verkiezingsuitslag.
Peter van Boxtel, …., voorzitter Ad van Veldhoven, Lisa van Gaal (en op de rug gezien) secretaris Jos Gruijters.

Het tellen van de stemmen bij de interne verkiezingen van D66 Gemert-Bakel - Beeld: D66 Gemert-Bakel

De plaatselijke politieke partij Fier & Actief van Frans Francissen en Peter van de Mheen sluit zich aan bij D66 Gemert-Bakel. Het Gemerts Nieuwsblad bericht hierover op 10 januari 2014.

Gemerts Nieuwsblad 10 januari 2014 - Beeld: D66 Gemert-Bakel

Frans Francissen, sinds  ca. 1975 actief in de Gemertse politiek, is de leider van de VVV in Gemert. Hier is hij te zien in het VVV-kantoor samen met een van zijn medewerkers: Peter van de Mheen.

Frans Francissen - Beeld: D66 Gemert-Bakel

Verkiezingsfolder 2014

Verkiezingsfolder 2014 - Beeld: D66 Gemert-Bakel

D66 Gemert 2014 - Beeld: D66 Gemert-Bakel

1e rij Van links naar rechts: Pedro Pennings, Truce Fraza, Lisa van Gaal, Mieke Giebels-van Asten, Mariëtte Franssen-Kerkhoffs, 
2e rij vlnr: Jorlan Peeters, Ad van Veldhoven, Henk Giebels, (Jos Gruijters), René Leenders, Frans Francissen.

Januari 2014.
D66 Tweede Kamerlid Paul van Meenen bezoekt Gemert: 

  • het Ridderplein
  • het bedrijf Hyteps
  • het Commanderijcollege

Bezoek aan Ridderplein - Beeld: D66 Gemert-Bakel

Bezoek aan Hyteps - Beeld: D66 Gemert-Bakel

Bezoek aan Commanderijcollege - Beeld: D66 Gemert-Bakel

Henk Giebels wordt gemeenteraadslid. D66 komt 11 stemmen te kort voor een tweede zetel. Lisa wordt geen raadslid maar commissielid. Een jaartje later verhuist ze voor studie en werk naar Eindhoven.

2015 

Afscheid van Lisa van Gaal

Afscheid van Lisa van Gaal - Beeld: D66 Gemert-Bakel

2017 

Onder leiding van D66-voorzitter Ad van Veldhoven zijn er gesprekken over intensieve samenwerking met de Lokale Realisten. Een gezamenlijk verkiezingsprogramma wordt vastgesteld, en een gezamenlijke lijst van kandidaten voor de gemeenteraad. Er zal deelgenomen worden aan de raadsverkiezingen onder de naam “Lokale Realisten & D66”.  Lijsttrekker zal zijn: Ton Vogels. Henk Giebels komt op plaats twee. Verder is elke 3e kandidaat een lid van D66.

Eind 2017 neemt Henk Giebels in de raadszaal alvast plaats tussen de Lokale Realisten.

Henk Giebels en Ton Vogels - Beeld: Omroep Centraal

2018 

Verkiezingsaffiche Lokale Realisten & D66

Verkiezingsaffiche Lokale Realisten & D66 - Beeld: D66 Gemert-Bakel

Op de gezamenlijke lijst is elke derde kandidaat een D66’er.

Gezamenlijke lijst - Beeld: D66 Gemert-Bakel

Onze top 12 - Beeld: D66 Gemert-Bakel

De Lokale Realisten & D66 behalen samen vier zetels: 
Ton Vogels, Henk Giebels, Diny Methorst-van Kessel, Martien Bankers.

Gezamenlijke wekelijkse vergadering van ‘Lokale Realisten & D66’ - Beeld: D66 Gemert-Bakel

2019 

Enkele Lokale Realisten en D66’ers bij de Nieuwjaarsreceptie in Bakel. - Beeld: D66 Gemert-Bakel

Vlnr: Henk Giebels, Theo Hoefnagel, Ad van Veldhoven, Dini Methorst-van Kessel, Martien Bankers.

2020 

Henk Giebels gaat afscheid nemen van de gemeenteraad. Hij zal worden opgevolgd door Deirdre Diesveld. Het is de bedoeling dat zij in 2022 lijsttrekker zal zijn van de ‘Lokale Realisten & D66’.

Deirdre Diesveld - Beeld: D66 Gemert-Bakel

9 juli 2020

Afscheid van Henk Giebels van de gemeenteraad van Gemert-Bakel in aanwezigheid van Alexander Pechtold. De laatste hield een mooie afscheidsspeech en kondigde aan dat Henk de Jet De Bussy penning kreeg.  

Afscheid Henk Giebels - Beeld: D66 Gemert-Bakel

2021

In de loop van dit jaar ontstaat er onduidelijkheid over de samenwerking tussen de Lokale Realisten en D66. Binnen de eerste groepering ontstaat de opvatting dat het beter is om de combinatie met D66 los te laten. Er zou – door de landelijke standpunten van D66 over het milieu en de intensieve veeteelt – minder steun komen voor de Lokale Realisten, zo werd gedacht. 
De sterkste voorstander van het samengaan van Lokale Realisten & D66, raadslid Ton Vogels, had de fractie verlaten en was zelfstandig verder gegaan als Lijst Vogels.
De Lokale Realisten wilden zelfstandig aan de verkiezingen van 2022 deelnemen. D66’ers konden zich aansluiten bij de Lokale Realisten, maar de naam zou verdwijnen. 

Hierdoor ontstond een breuk.

D66 besluit om in maart 2022 zelfstandig en dus onder eigen naam aan de verkiezingen deel te nemen.

Oktober 2021 

Oprichter en voorzitter D66 Gemert-Bakel, Ad van Veldhoven, is plotseling overleden. 

Ad van Veldhoven - Beeld: D66 Gemert-Bakel

Gemerts Nieuwsblad 3 november 2021:
In memoriam: Ad van Veldhoven (1949-2021)

Afgelopen vrijdag 29 oktober kreeg ik bericht dat Ad van Veldhoven plotseling was overleden. Zondag tevoren had ik nog een half uur met hem gebeld. Na zijn zware operaties en lange verblijf in het ziekenhuis was hij weer thuis. Elke dag werkte hij aan zijn herstel. Elke dag wandelde hij weer iets verder. Hij was optimistisch en had goede hoop dat hij met Kerstmis weer de ouwe zou zijn. Als alles goed bleef gaan, kon ik hem waarschijnlijk deze week komen opzoeken. Zover is het niet meer gekomen. Het is niet te bevatten.

Ad was in 1949 geboren in Liempde en kwam begin zeventiger jaren in Gemert wonen in de Michaelstraat. In 1972 werd hij lid van Volleybalvereniging Were Di. Hij was daar een graag geziene trainer en succesvol coach van het damesteam dat uiteindelijk promoveerde naar de Tweede Divisie. Die activiteiten voor de volleybalvereniging gingen door tot 1980. 

In de jaren 1974-1987 was hij lid van het dagelijks bestuur van Stichting Bejaardenwerk Gemert. In die periode was hij ook actief als voorzitter van de buurtvereniging Voorpandelaar en oprichter en tien jaar lang coördinator van de Rechtswinkel in Gemert (1977-1987). 

In 1978 was hij een van de mensen die vonden dat er in Gemert meer onderwijs mogelijk moest zijn dan alleen traditioneel en katholiek lager onderwijs. Hij was een van de oprichters van de nieuwe Jenaplanschool De Pandelaar. Hij bleef penningmeester in de jaren 1978-1984.
 
In 1981 richtte hij de afdeling Gemert van D66 op en het jaar daarop werd hij de eerste D66’er in de Gemertse gemeenteraad. Samen hebben we heel was congressen en andere bijeenkomsten bezocht. In 1986 werd hij herkozen en had hij wethouder kunnen worden, maar Ad wilde zijn Democratische principes niet verloochenen. 

Later verhuisde hij naar Limburg, waar hij directeur Sociale Zaken werd bij de gemeente Geleen en later directeur van een grote Limburgse woningbouwcoöperatie. Vervolgens woonde hij enkele jaren in Nederweert. 

Zijn hart lag echter in Gemert en in 2006 kwam hij hier terug. Nog datzelfde jaar werd hij gekozen tot voorzitter van tennisvereniging GLTV. Opnieuw brak er een periode van grote activiteiten aan. Samen met veel vrijwilligers werd de tennisbaan uitgebreid, het paviljoen gerenoveerd, en het bestuur gereorganiseerd. De tennisclub telde 800 leden en vierde zijn 40-jarig bestaan. GLTV stond model voor privatisering van andere sportverenigingen in de gemeente. In 2012 nam hij afscheid als voorzitter, maar bleef zich als vrijwilliger inzetten. 
Naast dat werk was hij van 2007 tot 2011 ook nog voorzitter van de Stichting Peuterspeelzaalwerk.

In 2014 werd hij voorzitter van D66 Gemert-Bakel & Laarbeek. In 2016 kreeg hij een Koninklijke Onderscheiding voor al zijn werk voor de Gemertse gemeenschap. 

Ad was iemand die hield van gezelligheid en Carnaval, die steeds voor iedereen klaar stond en op allerlei gebieden actief was. Niemand deed ooit vergeefs een beroep op hem. 

Ad bedankt voor de vriendschap, gezelligheid en je enorme inzet. 

Namens D66 Gemert-Bakel & Laarbeek,
Henk Giebels

november 2021

Laurens van den Berg wordt tot lijsttrekker gekozen.
Frances Dekker komt op de tweede plaats.

Verkiezingsaffiche Laurens van den Berg - Beeld: D66 Gemert-Bakel

Verkiezingsaffiche Frances Dekker - Beeld: D66 Gemert-Bakel

De andere kandidaten: 3. René Leenders, 4. Deirdre Diesveld, 5. Mariëtte van Erp, 6. Frans Francissen, 7. Daan Arkesteiijn, 8. Amine Azdad. De oud-gedienden Mariëtte Franssen-Kerkhofs en Henk Giebels komen op de plaatsen 9 en 10 als lijstduwers.

maart 2022 

D66 Gemert-Bakel behaalt voor het eerst in de geschiedenis 
t w e e raadszetels.