Gezondheid, welzijn en armoede

Beeld: Matthias Zomer

De samenleving is letterlijk dat: ‘samen – leven’. Iedereen doet mee, zowel economisch als sociaal.

Vanuit de gedachte ‘samen sterk’ wil D66 Gemert-Bakel werken aan een hechte gemeenschap, waar iedereen meetelt en ieders talent ertoe doet.

Inwoners, professionals en vrijwilligers hebben niet alleen vragen en klachten, ze komen ook met ideeën, initiatieven en hulp aanbod.

Preventie Is hierbij een belangrijk begrip. Niet alleen ‘zorgen voor’ maar veel meer ‘zorgen dat’. 

We blijven inzetten op dorp- en wijkgericht werken vanuit de professionele sociale wijkteams met heldere rollen voor, en heldere communicatie tussen de diverse disciplines. Signaleren blijft een belangrijke kerntaak om tijdig en preventief in te kunnen grijpen bij opvallende ontwikkelingen.

Wij willen werken “aan de voordeur”, dat wil zeggen: inzetten op preventie op onder andere gezondheidsgebied en het voorkomen van sociale achterstanden. Daarbij vinden wij talentontwikkeling op allerlei manieren van het grootste belang.  

Vanuit de gedachte ‘samen sterk’ wil D66 Gemert-Bakel werken aan een hechte gemeenschap, waar iedereen meetelt en ieders talent ertoe doet.

Vanuit de gedachte ‘samen sterk’ wil D66 Gemert-Bakel werken aan een hechte gemeenschap, waar iedereen meetelt en ieders talent ertoe doet.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.