Maatwerkregeling energietoeslag 

Afgelopen donderdag in de raadsvergadering heb ik gebruik gemaakt van mijn vragenrecht om de wethouder vragen te stellen over de maatwerkregeling energietoeslag.
Zoals ik in mijn verhaal van 2 weken geleden schetste, bereikten ons berichten dat mensen die een paar euro boven de inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm zaten, toch niet in aanmerking komen voor de energietoeslag. Dit terwijl de wethouder toch echt maatwerk had beloofd.
Op mijn oproep of er meer mensen net buiten de boot vielen zijn helaas veel reacties gekomen. Het blijkt dus geen incident te zijn geweest, maar een structureel probleem.
In de afwijzingsbrieven (de laatste van 29-9-2022) die mensen hebben gekregen staat duidelijk dat de maatwerkregeling nog in ontwikkeling is en in het najaar van 2022 bekend zal worden.
Op de vraag: Waarom is de maatwerkregeling niet toegepast? had ik dus eigenlijk als antwoord verwacht dat de maatwerkregeling nog niet in werking was getreden. 
Toen de wethouder met een stalen gezicht zei dat maatwerk inmiddels wordt toegepast, was ik dan ook letterlijk met stomheid geslagen. Mijn onervarenheid maakte het dat ik er geen passend antwoord op had. Maar nu ik er een paar nachtjes over heb geslapen, weet ik dat ik het er niet bij laat zitten.
Dat de maatwerkregeling inmiddels dus blijkbaar ingegaan is, is op zich goed nieuws. 
Maar waarom heeft dat 6 maanden moeten duren? De wethouder heeft ook duidelijk gezegd dat mensen opnieuw een aanvraag moeten doen om hiervoor in aanmerking te komen. Dat vind ik echt onacceptabel. Hoezo klantgericht? Ik vind dat de gemeente de mensen, die een afwijzing hebben gekregen omdat ze net boven de norm zitten, zelf moet benaderen voor de maatwerkregeling.
Ik wil ook precies weten wat de maatwerkregeling is, want de wethouder heeft nu ook gezegd dat vermogen als spaargeld meegenomen wordt in de afweging, terwijl dat in de oorspronkelijke regeling niet zo is. Ze is nog niet van ons af in ieder geval.


Ik roep de mensen die in de knel zitten en eerder niet in aanmerking kwamen voor de energietoeslag op, om toch zelf een aanvraag voor de maatwerkregeling te doen. 
Want één ding heb ik inmiddels wel geleerd: politiek is niet snel. 


Frances Dekker
D66 Gemert-Bakel
[email protected]