Maatwerk energietoeslag deel 3

Eerst een kleine samenvatting: inmiddels hebben huishoudens met een inkomen van 120% van het bijstandsminimum recht op een energietoeslag van €1300,-.
Op 12 mei hebben wij samen met Sociaal Gemert-Bakel en ondersteund door de Lokale Realisten een motie ingediend om deze grens op te rekken naar 130%. Deze motie werd afgeraden omdat er maatwerk zou komen waarin iedereen die net buiten de boot viel toch geholpen zouden kunnen worden en de motie zou dit beperken, dus hebben we de motie ingetrokken. 
In september bereikten ons toch meerdere berichten van mensen die net teveel inkomen hadden om voor de energietoeslag in aanmerking te komen. En dan heb ik het over bedragen van €2,74 tot €18,81. 
Hierop is geen maatwerk toegepast. In de afwijzingsbrief staat dat er in het najaar van 2022 een maatwerkvoorziening zou komen. 
In de raadsvergadering van 6 oktober heb ik hier vragen over gesteld aan de wethouder. Toen bleek tot mijn verbijstering dat er wel maatwerk werd toegepast en dat mensen opnieuw een aanvraag moeten doen. Ik snapte er niks meer van. 
Daarop heb ik schriftelijke vragen gesteld en het is voor mij alleen maar onduidelijker geworden. 
Er schijnt een lokaal maatwerk te zijn, waarin schrijnende situaties worden beoordeeld. Maar wat is de definitie van schrijnende situaties? Als je inkomen dus €2,74 te hoog is, wordt dit niet beoordeeld als schrijnend. Bij het maatwerk wordt dan ook ineens je vermogen meegewogen, terwijl dat bij de energietoeslag tot 120% niet is. 
Er is nu ook sprake van een regionaal maatwerk dat begin 2023 in gaat. Het is nog onduidelijk wat dit maatwerk gaat inhouden. Snapt u het nog?
De antwoorden zijn voor mij niet afdoende en ik vind dat de wethouder er een potje van maakt. Wij vinden dit veel te lang duren met allerlei onduidelijkheden. Mensen worden gewoon niet geholpen terwijl dit wel is toegezegd door de wethouder. 
Daarom gaan we de motie terug inbrengen om de grens van 120% naar 130% van de bijstandsnorm te verhogen om in aanmerking te komen voor de energietoeslag voor 2022 en dit tarief direct vast te leggen voor 2023. 


Frances Dekker
[email protected]