Financiën en bestuurlijke vernieuwing

Beeld: Adrien Olichon

De overheid staat de afgelopen jaren te veel tegenover mensen, in plaats van naast mensen. Daardoor neemt het vertrouwen in de overheid af. Dat is een slecht teken. De overheid is er voor haar inwoners. Voor jou. Ze moet iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. Wij willen jou meer inspraak en invloed geven.

In Gemert-Bakel willen we eindelijk een open en transparante bestuurscultuur en geen achterkamertjespolitiek meer.
Daarbij hoort een permanent, actueel en voor iedereen toegankelijk inzicht in alle domeinen van de gemeente. Meten is weten.

We stimuleren burgerparticipatie en gaan inwoners meer en actiever betrekken bij lokale besluitvorming. Op deze manier ontwikkelen we een gemeenschappelijke lange termijn visie op alle beleidsvelden, die de onderlegger is van het te ontwikkelen beleid. 

In Gemert-Bakel willen we eindelijk een open en transparante bestuurscultuur en geen achterkamertjespolitiek meer.

In Gemert-Bakel willen we eindelijk een open en transparante bestuurscultuur en geen achterkamertjespolitiek meer.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.