Er komen drukke tijden aan 

Er komen drukke tijden aan in de Gemert-Bakelse politiek. We hebben net de begroting achter de rug, waarin het college heeft opgeschreven wat het college met ons ingelegd geld wil gaan doen in 2023. Zoals “het dorpscentrum van Gemert levendiger maken” en “een vitalere kern Bakel”. Maar hoe dan? Je zou de boeren of een oldtimerclub kunnen vragen elke week een optocht met hun voertuigen door het centrum te organiseren. Volgens Van Dale betekent levendig: “beweeglijk, druk”. Wij waren blij dat de Rekenkamercommissie onze kritiek haarscherp op papier zette: het is bijna nooit helder wat het college precies denkt te bereiken en hoe dat dan moet gebeuren. Maar wij moeten dat als Raad wel gaan controleren. En achter deze façade van blablabla worden de echt belangrijke onderwerpen nauwelijks aangesneden. En die zijn er genoeg. Wat te denken van het vluchtelingenprobleem, gelijkheid in handhaving, een echte omgevingsvisie, de energiecrisis, de armoede, het ongezonde leefklimaat, de toekomst van het kasteel…. Over dat laatste zei wethouder Coppens in de raadsvergadering nog dat“behoud van het kasteel als cultureel erfgoed voor het college zeer belangrijk is”. Maar in de hele begroting is niet terug te vinden hoe en wat precies het college dan wil bereiken. Sterker nog: in het coalitieakkoord is helemaal niets terug te vinden over behoud van dit cultureel erfgoed! Dat zou je bij iets wat het college zeer belangrijk vindt toch wel verwachten. Het allerergste is nog dat de coalitie (CDA, Dorpspartij en Lokale Realisten) niet echt een verbetering wil. Ze steunden gewoon onze moties niet om dit beleidsproces te verbeteren. Ze steunen daarmee niet het Raadsbelang, de vertegenwoordigers van de burgers, maar gaan alleen maar als klapvee achter het college staan. Leve het dualisme!
Minstens net zo erg is het feit dat het college burgerparticipatie niet serieus lijkt te nemen. Burgerparticipatie staat (voor de eerste keer) uitdrukkelijk als taak bij een wethouder. Dus het lijkt een zwaar onderwerp. Maar het enige wat je dan leest is, dat er een “handelingsperspectief” komt voor ambtenaren. Waar het echt om gaat, is dat je kritische burgers aan de voorkant mee laat doen in het bedenken van oplossingen voor de echte problemen van deze tijd. Het lijkt wel of de politiek bang is voor de kritische burger, zo hoor je vaak zeggen. Terwijl we die nu juist zo hard nodig hebben. Want er komen drukke tijden aan….


Laurens van den Berg
[email protected]