Wonen

Bouwen, bouwen, bouwen in de ochtendzon. Beeld: Daan Arkesteijn

Minister Kajsa Ollongren trok vorig jaar twee miljard euro uit om de crisis op de woningmarkt aan te pakken. Flink bouwen, is het devies.

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Van Amsterdam tot Zwolle. Van Groningen tot Utrecht. Ook in Gemert-Bakel.

Goed wonen is een basisrecht.
In Gemert-Bakel creëren we voor iedereen de juiste mogelijkheden om de meest geschikte woonplek te vinden.

Er komt een gevarieerd aanbod van nieuwbouwwoningen, met voldoende sociale huur (25%) maar ook een goed seniorenbeleid op het gebied van wonen is noodzakelijk zodat er meer doorstroming op gang komt. Er komt meer aandacht voor alternatieve woningbouw en de positie van arbeidsmigranten.

Wij vernieuwen de ‘ruimte voor ruimte’ kaart om te voorkomen dat er in het buitengebied ongewenst bebouwingsclusters of versnippering ontstaan. 

Goed wonen is een basisrecht! In Gemert-Bakel creëren we voor iedereen de juiste mogelijkheden om de meest geschikte woonplek te vinden.

Goed wonen is een basisrecht! In Gemert-Bakel creëren we voor iedereen de juiste mogelijkheden om de meest geschikte woonplek te vinden.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.