Wonen  in Gemert-Bakel. Zeker de moeite waard !  

Beeld: Kuppens fotografie

De krapte op de woningmarkt is voor iedereen een zorg. De term ‘bouwen, bouwen, bouwen’ vindt  D66 Gemert-Bakel te algemeen. Het gaat namelijk niet alleen om de hoeveelheid woningen, maar vooral om passende woningen bij de verschillende behoeften aan huisvesting. Hiervoor is in onze gemeente naar het idee van D66 nog te weinig aandacht en beleid ontwikkeld. 
Wij willen daar maatwerk in, passend bij de behoefte van onze inwoners en daarbij in nieuwe mogelijkheden denken. De inbreng van onze eigen inwoners willen we hierin veel meer centraal stellen en meenemen in nieuw beleid en ontwikkeling. In elk bouwproject dienen alle woonvormen van sociale huur tot duurdere koopwoningen gerealiseerd te worden. De naleving van de verdeelsleutel uit de gemeentelijke woonvisie is nl. geen vrijblijvende optie, maar een (rand)voorwaarde!  
D66 wil dat de 25% norm voor sociale huurwoningen strikt toegepast wordt en pleit specifiek voor voldoende huizen in de categorie middenhuur en sociale koop. We komen namelijk nu al woningen tekort voor mensen met inkomens die te hoog zijn voor sociale huur en te laag zijn voor een koopwoning. Zij vallen al veel te langtussen wal en schip vallen. Door juist voor deze groep ook (sociale) koopwoningen te bouwen, komen er weer sociale huurwoningen vrij voor de mensen die die echt nodig hebben.  
Als het aan D66 ligt bouwen we ook meer 1-persoons, 2-persoons- en seniorenwoningen. De samenstelling van huishoudens is structureel veranderd, waardoor er een andere vraag is naar woningen. Ook dit moet meegenomen worden in de bouwplannen. Als het gaat om het opnemen van collectieve woonvormen in de ruimtelijke plannen die Gemert-Bakel rijk is, luisteren we naar initiatieven die vanuit onze inwoners naar voren komen, bijv. woongroep-projecten vanuit een duurzaamheidsvisie en zorghofjes. Dit maatwerk voor senioren dient met het oog op de toenemende vergrijzing ook in Gemert-Bakel  verder ontwikkeld te worden. Dus meer woningen die geschikt zijn voor mantelzorg en ook pre-mantelzorghuisvesting mogelijk maken (met vereisten van een minimale leeftijdsgrens van 67 jaar en een sociale relatie). Een gedegen beleid dus ook voor levensloopbestendige woningen. 
Met de ontwikkeling van de centrumplannen in de kernen willen wij extra aandacht voor het toevoegen van (kleine)betaalbare appartementen. Dat is bouwen aan wonen en bouwen aan leefbaarheid.  
Al met al een forse opgave waar we als D66 graag met alle inwoners aan willen werken!