Valt u ook nét buiten de boot voor de energietoeslag?

De landelijke overheid heeft in mei 2022 een energietoeslag van € 800,- in het leven geroepen om minima tegemoet te komen in het betalen van de hogere energielasten. 
In de raadsvergadering van 12 mei 2022 hebben wij samen met Sociaal Gemert-Bakel én ondersteund door de Lokale Realisten een motie ingediend om de drempel van 120% van de bijstandsnorm naar 130% te verhogen. Volgens wethouder Steeghs was deze motie overbodig omdat er maatwerk zou worden toegepast. De gemeente ging volgens haar voortvarend te werk met mensen die buiten de boot dreigden te vallen. Ook VVD, Dorpspartij en CDA stelden dat de motie de wethouder zou beperken in het maatwerk, want inkomen zegt niets over vaste lasten, de situatie is bepalend.Wij lieten ons overtuigen door de argumenten van de wethouder en andere partijen en hebben de motie ingetrokken mits de wethouder toezegde dat het maatwerk breed werd uitgedragen. De wethouder zegde toe: ‘op het moment dat mensen in de knel komen, kunnen mensen geholpen worden met het invullen van de aanvraag en wij zullen daarop ons maatwerk toepassen.’
Nu bereiken ons toch berichten dat mensen die net boven de grens komen (ca € 3,-) niet in aanmerking komen voor de energietoeslag. Waarom wordt hier de maatwerkregeling niet toegepast? Wat houdt het maatwerk dan eigenlijk in?


Wij willen graag te weten komen of dit incidenten zijn of dat er meer van dit soort verhalen zijn.Daarom vragen wij u: Valt u ook nét buiten de boot om in aanmerking te komen voor de energietoeslag die inmiddels € 1300,- bedraagt? Dan komen we graag in contact met u. Mail ons naar [email protected] met uw verhaal, uiteraard gaan wij hier vertrouwelijk mee om. Mocht u het op prijs stellen dat wij u bellen, vermeld dan ook uw telefoonnummer. 


Frances Dekker
D66 Gemert-Bakel
[email protected]