Mariëtte van Erp

Beeld: Kuppens fotografie

Commissielid

  • 62 jaar
  • Gemert
  • Gemert
  • Zij/haar

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Centrum van Gemert: lekker op een terrasje met uizicht op het kasteel en deSt janskerk .
En een wandeltocht rondom Gemert via de wandel/zandpaden.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Ontwikkelen van lange termijnvisie op zorg en op (sociale) woningbouw en op grond daarvan zorgvuldige en transparante beslissingen nemen

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Meer langetermijn visie onwikkelen in plaats van adhoc beslissingen die lang niet altijd transparant zijn voor de Gemertenaren.
  • Op grond van een gedegen visie aan de slag met het realiseren van sociale huurwoningen.
  • Op grond van te ontwikkelen lange termijn visie en multidisciplinaire aanpak aan de slag met (aanbestedingen voor) jeugdzorg en WMO en armoede.

Wat betekent D66 voor jou?

Gelijke kansen voor iedereen: laat iedereen vrij, maar niemand vallen!
Elke mens heeft het recht gehoord en gezien te worden: burgerparticipatie van groot belang om de idealen van een democratische rechtstaat te realiseren, dat geldt voor landelijke beslissingen maar ook voor onze plaatselijk politiek