Dit is ons verkiezings-programma

Zonsondergang in Nederheide Beeld: Yamilla Azdad

Een duurzame gemeenschap

We willen dat mensen gelijke kansen krijgen
Wij geloven in een samenleving waarin gelijke gevallen gelijk behandeld worden, maar dat mensen die op achterstand staan extra kansen krijgen. Niet omdat iedereen per se gelijk moet zijn, maar zodat we samen vrij kunnen zijn. Dat begint bij de start: we geven ieder kind een rijke schooldag, met goed onderwijs, kunst, sport en muziek. 
We gaan gericht nieuwe huizen bouwen, zodat de stille ramp op de woningmarkt stopt en mensen de basis hebben van een goede woning. We beschermen huurders. Werk moet weer de basis zijn voor een vrij en waardig bestaan.
We willen dat alle keuzes van vandaag goed zijn voor morgen
De toekomst stelt ons voor grote uitdagingen: het klimaat, de natuur en het milieu verslechteren sneller dan we hadden gedacht. Onze bevolking groeit en wordt ouder en diverser. Dat heeft grote gevolgen voor hoe we leven. Wij geloven dat toekomstige generaties – onze kinderen en kleinkinderen – ook recht hebben op een leefbare planeet, op een fijn land.
Daarom gaan we de afspraken uit het Klimaatakkoord uitvoeren. Tot 2025 gebruiken we 30 procent minder nieuwe grondstoffen en we stimuleren circulair ondernemerschap.
Er komt meer ruimte voor natuur en voor zon- en windenergie. Kringlooplandbouw wordt de norm, we werken toe naar minder intensieve veehouderijen.
We stimuleren de overgang van een waarde- naar een waardengedreven bedrijfsleven. Ambitieuze bedrijven die economisch succes én meerwaarde voor de samenleving nastreven, bieden we een zogoed mogelijk vestigingsklimaat en ondersteuning bij innovatie en digitalisering. Dat geldt ook voor het mkb. Zij zijn de motor van goede banen voor iedereen in Nederland, nu en in de toekomst.
We willen een sterk samenwerkend gemeentebestuur
Dit vraagt om een gemeentebestuur dat naast mensen staat in plaats van tegenover mensen. Dat eerlijk en transparant begroot. Dat vraagt naar de mening van burgers. Dat – via al haar uitvoeringsorganisaties – de burger een helpende hand reikt. Dat niet alleen kijkt naar welvaart, maar ook naar welzijn.