Gezonde en veilige gemeenschap

Waterloop Milheeze Beeld: Yamilla Azdad

Een gezonde en veilige plek is een plek waar je prettig en aangenaam leeft. Leefbaar door goede voorzieningen, aandacht voor groen en een optimale invulling van de beschikbare ruimte waardoor je graag buiten bent, de fiets pakt of een wandelingetje maakt.
Gezond leven is ook een eigen verantwoordelijkheid, maar we kunnen als gemeente wel bijdragen door de voorzieningen laagdrempelig te houden of te maken.
Een gezonde leefomgeving betekent ook een omgeving die vrij is van stank en geluidsoverlast en een gezonde luchtkwaliteit biedt.
Door de klimaatverandering worden we geconfronteerd met nieuwe omstandigheden in ons klimaat. We dienen hierop te anticiperen door voorzorgsmaatregelen te treffen op het gebied van wateroverlast , droogte en stijgende temperaturen.
Door de opwarming van de aarde, hebben we vaker hete zomerse dagen en krijgen mensen last van hittestress. In onze dichtbevolkte dorpskernen is het dan al snel 4 graden warmer dan in het buitengebied.

 • We blijven de stichting Schoon Gemert-Bakel steunen.
  Deze stichting organiseert dagen waarin vrijwilligers zwerfafval opruimen in onze dorpskernen. Daarnaast geven ze voorlichting op scholen ter preventie van zwerfafval.
 • Bij sneeuwval worden wegen sneller sneeuwvrij gemaakt zoals ook in de ons omringende gemeenten gebeurt. Speciaal ook aandacht voor de fietspaden.
 • Om de wijken netjes te houden komen er meer prullenbakken voor zowel afval als hondenpoep. Ook moeten ze regelmatiger geleegd worden zodat ze niet overvol raken. 
 • Er komt een goed hondenuitlaatbeleid. Naast uitlaatplekken en meer prullenbakken komen er losloopgebieden, die voor iedere hondeneigenaar makkelijk te bereiken zijn.
  Bij de Bakelse plassen realiseren we een mooi losloopgebied met een hondenstrand.
 • Aanleggen van parkjes, groene speeltuinen, sportveldjes en outdoor-sporttoestellen. Groen vermindert stress, evenals bewegen.
  Er komen waterspeelplekken waar kinderen op warme dagen kunnen afkoelen.
 • We zorgen voor tijdig onderhoud van de groenvoorzieningen en openbare ruimtes als speeltuinen e.d. Hierbij zijn niet alleen de kosten leidend, maar staat de biodiversiteit voorop.
 • Fietsstraten aanleggen op plekken waar veel fietsers zijn.
  Een fietsstraat kun je herkennen aan het bord ‘fietsstraat – auto te gast’. Dit bord geeft dus aan dat de automobilist er te gast is. De kleur van het asfalt is rood, ook wel de rode loper genoemd en de maximale snelheid is hier 30 KM per uur.
 • We steunen scholen om hun pleinen groener te maken.
  Groene schoolpleinen dragen bij aan een koelere leefomgeving.
 • In theorie heeft Gemert-Bakel een aantal openbaar vervoerlijnen. In de praktijk bieden deze lijnen onvoldoende alternatieven voor de auto. Wij willen daarom een vergroot aanbod van snelbusverbindingen op de politieke agenda zetten. En om Gemert-Bakel écht bereikbaarder te krijgen dient er ook gekeken te worden naar een snelbusbaan of –voorrang op die knooppunten waar het verkeer stelselmatig vaststaat.
 • De luchtkwaliteit verbeteren door intensieve veehouderijen rond de dorpskernen te laten verminderen.
  Met de intensieve veehouderij hangen gezondheidsrisico’s samen voor burgers, omwonenden en boeren. Deze moeten tot een aanvaardbare hoogte worden teruggebracht, waarbij de volksgezondheid prioriteit heeft boven bedrijfsbelang. Dit proces gaat in dialoog met alle betrokkenen.
 • Handhaving/toezicht op uitstoot, verontreiniging en geuroverlast.