Financiën en bestuurlijke vernieuwing

‘Onze lieve vrouw’ kerk in Handel Beeld: Yamilla Azdad

In Gemert-Bakel willen we eindelijk een open en transparante bestuurscultuur en geen achterkamertjespolitiek meer.
Daarbij hoort een permanent, actueel en voor iedereen toegankelijk inzicht in alle domeinen van de gemeente. Meten is weten.

Het gaat financieel beter. Maar niet zoveel beter als men ons wil doen geloven. Grote en noodzakelijke investeringen worden vooruitgeschoven (Commanderij College, De Eendracht, Centrumontwikkeling Gemert en Bakel). Nieuwe projecten gaan geld kosten. De begroting geeft geen getrouw en transparant beeld. Wij willen eerlijk begroten! Plannen maken betekent geld reserveren; onze kinderen niet opzadelen met de lasten van het huidige beleid.

 • Handhaven van financiële kaders en bereiken van verder financieel herstel.
  De doelstellingen voor terugdringen van schulden en het vergroten van de solvabiliteit voor 2030 in stappen bereiken en een veilige hoogte van het weerstandsvermogen waarborgen.
 • Eerlijk en transparant begroten.
  Alle initiatieven waarvan bekend is dat ze uitgevoerd gaan worden ook meenemen in de begroting of meerjarenraming. 
 • We herstellen het gezag van de raad.
  We laten de raadsagenda niet bepalen door het college, maar de raad bepaalt zijn eigen politieke agenda met onderwerpen uit de samenleving en de raad zelf. We laten de raad niet meer beperken tot het goed- of afkeuren van beleidsvoorstellen.
 • Informatieongelijkheid voorkomen.
  Zowel coalitiefracties als oppositiefracties binnen de raad dienen op dezelfde manier en gelijktijdig geïnformeerd te worden.
 • We zetten de rekenkamer vaker in.
  Als blijkt dat de raad te weinig informatie krijgt van het college, schakelen we vaker de rekenkamer in.
 • Zodra de wettelijke mogelijkheid definitief is, willen wij dat de gemeenteraad een eigen voorzitter kan kiezen en dat dit niet meer automatisch de burgermeester is. De burgermeester heeft als voorzitter van het college een dubbele rol als hij ook voorzitter van de raad is en die dubbelrol kan conflicteren met het politieke proces. 
 • We willen gelijke maximale spreektijd in de raad voor alle partijen. Democratische besluitvorming is al gegarandeerd door de stemverhouding in de raad en het politieke debat moet een gelijk speelveld blijven.
 • Wethouders dienen de raad te ondersteunen in diens werkzaamheden en niet andersom.
 • Er komt een kinderraad voor kinderen vanaf groep 8.
  Kinderen denken anders dan volwassenen en komen vaak met simpele oplossingen waar niet aan gedacht wordt. De kinderraad wordt geraadpleegd voor al lopende onderwerpen, maar kunnen ook onderwerpen op hun eigen agenda zetten. Meedenken over lokale onderwerpen die hen raken, vergroot hun betrokkenheid bij de leefomgeving en politiek.
 • We voeren het Sprekersplein in.
  Burgers kunnen een onderwerp inbrengen en daar in een open dialoog met raadsleden en wethouders over discussiëren.