Schoonheidsprijs?

In de afgelopen raadsvergadering begonnen we met een minuut stilte vanwege het droevige en plotselinge overlijden van oud Raadslid Toos van den Hurk. Wij wensen de familie en andere nabestaanden het allerbeste en veel sterkte toe. Daarna werden er drie bestemmingsplannen besproken. Opvallend was dat bij alle drie door diverse partijen werd benoemd dat het proces van totstandkoming niet de schoonheidsprijs verdiende. In de eerste plaats ging om Hollevoort in Bakel. Feitelijk wordt daar al jaren een ambachtelijke brouwerij gedoogd maar de ondernemer wilde dit feitelijk illegale bedrijf graag uitbreiden. Hij diende daarom een plan in, waarvan de omgeving de dupe dreigde te worden. Voor de buurt is het goed, dat de scherpe kantjes (zoals horeca-functie en rondleidingen) er af zijn gehaald. Maar het blijft zo dat we recht moeten praten wat eigenlijk krom is. Daarbij blijft het de vraag of een uitbreiding van 40.000 naar 900.000 liter bier nog steeds kleinschalig genoemd kan worden. Een amendement dat wij mede indienden om de maximum capaciteit te beperken tot 120.000 liter heeft het jammer genoeg niet gehaald. Een tweede bespreekstuk was het bestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied, juni 2022. Een onderdeel daarvan was het mogelijk maken van een ruimte-voor-ruimte woning aan de Kromstraat in Gemert.  De aanvrager wil er ook nog een schuur/garage bijbouwen. Dat mag zolang dit bijgebouw niet groter is dan 170 m2. Maar op het bouwblok staat al een loods die op zichzelf al groter is. En waar bovendien een zwembad/sauna in blijkt te zitten terwijl de bestemming agrarisch is. Bovendien wil de aanvrager twee opritten terwijl er maar één is toegestaan. Toch schijnt het juridisch allemaal te kloppen (is ons verzekerd) waardoor we schoorvoetend akkoord zijn gegaan. Er moet wel worden gehandhaafd wat het zwembad/sauna betreft. De derde zaak was het vaststellen van het bestemmingsplan Deel zuid Gemert. Ook hier is weer sprake van veel onduidelijkheid en vraagtekens. Dit gebied bestaat uit drie delen, waarvan het bestemmingsplan maar op twee gebieden betrekking heeft. De initiatiefnemers van het derde deel (het middenstuk) krijgen te horen dat zij nog moeten wachten. Terwijl zij al veel eerder (jaren) bij de gemeente hebben aangegeven daar te willen bouwen. Het argument is dat dit subgebiedje niet op de prioriteitenlijst staat. Snapt u het nog? Deze handelwijze kan zeer nadelige gevolgen hebben voor de initiatiefnemer om in de toekomst alsnog te mogen bouwen. Maar de wethouder heeft verzekerd dat het allemaal wel goed zal komen. Waarvan akte.


Laurens van den Berg
[email protected]