Begroting 2023 een goede begroting?

Poeh, onze eerste begrotingsbehandeling: Wat een kluif!
Op een mooie zondagochtend begon ik te lezen. Al na 3 bladzijden gooide ik het gefrustreerd naast me neer, want wat wilde het college nou eigenlijk zeggen? Het hangt van algemeenheden aan elkaar maar een echt duidelijk en concreet verhaal heb ik er niet in kunnen ontdekken. Met de tanden op elkaar toch doorgezet. Uitkomende bij de doelstellingen werd ik zo mogelijk nog gefrustreerder en met mij onze hele fractie: ‘we zorgen voor meer blauw op straat’, ’vrijwilligers meer stimuleren, beter faciliteren en meer waarderen’ of ‘betere invulling burgerparticipatie’. Dit klinkt op zich best goed natuurlijk, maar als wij als raad volgend jaar moeten controleren of de doelstellingen van deze begroting zijn gehaald hebben we toch echt iets meer nodig. Want wanneer is de doelstelling ‘meer blauw op straat’ gehaald? Moeten we niet een nulpunt hebben zodat we na een jaar kunnen zien of er inderdaad meer politiemensen bij zijn gekomen? Hoeveel meer is dan genoeg? Zo geldt dat voor een heleboel doelstellingen, ze zijn eigenlijk niet te controleren. Want wanneer is iets meer of beter? Onze taak als raad is om het college te controleren en dit wordt ons op deze manier onmogelijk gemaakt. Daarbij willen wij wel benadrukken dat de controle niet per se is om met een afkeurend vingertje te wijzen naar het college, maar als de doelen niet zijn gehaald omdat er bijv. niet genoeg middelen zijn, dan kunnen we als raad tijdig bijsturen. Daarom hebben we als D66 samen met Politiek op inhoud, Sociaal Gemert-Bakel en de VVD een motie ingediend om de begroting volgend jaar leesbaar, concreet en meetbaar te maken zodat we als raad ons werk goed kunnen doen. We werden daarbij gesteund door een vernietigend rapport van de rekenkamercommissie dat ons een aantal dagen voor de raadsvergadering bereikte. 
Onbegrijpelijk vinden wij het daarom dat het CDA en de Dorpspartij tegen deze motie stemden. De Dorpspartij zogenaamd omdat er te weinig tijd was om het rapport door te lezen. Gaan ze dat voortaan ook tegen de wethouder zeggen als stukken 3 dagen voor de vergadering worden aangeleverd? Het lijkt er sterk op dat deze 2 coalitiepartijen echt niet willen dat de raad goed haar werk kan doen, tot zover bestuurlijke vernieuwing.
Dus nee, de begroting 2023 is geen goede begroting. Mede hierom hebben we tegen de begroting gestemd. Er waren echt nog meer redenen, maar daar komen we later vast nog wel op terug.

Frances Dekker
[email protected]