Terugblik op de raadsvergadering

We naderen het einde van het jaar, de kerstballen zijn weer van zolder gehaald en de kerstmaaltijd wordt voorbereid. We hebben de laatste Raadsvergadering van 2022 gehad, op 15 december. En het was een heftig, zware, vergadering, waarin de partijen Politiek op Inhoud, Sociaal Gemert-Bakel en D66 een motie van wantrouwen indienden tegen de wethouder Sociaal Domein. Dat doe je heus niet voor de lol, dat kan ik u verzekeren. Maar dat doen wij omdat we namens de burgers het gemeentebestuur en de wijze waarop beleid tot stand komt,kritisch dienen te volgen. Wij vinden dat deze wethouder, om in wintersfeer te blijven, een scheve schaats rijdt. Wat is er aan de hand? Stichting GOO heeft, als bestuur van een aantal scholen in Gemert, een krediet aangevraagd om de nieuwbouw van de Berglarenschool voor te bereiden. Het college heeft besloten deze aanvraag goed te keuren en de Raad heeft dat afgelopen donderdag aangenomen. Niks aan de hand dus. Maar deze wethouder had aan dit collegebesluit op eigen houtje wel iets toegevoegd en in een persbericht naar buiten willen brengen. Ik citeer uit dit persbericht: “is het toekomstscenario er op gericht dat KC Berglaren dé nieuwe school wordt voor Gemert-Zuid en KC Het Venster de komende tien jaar open blijft om -tot dat er voldoende  onderwijshuisvesting in Gemert-Noord is – in de benodigde klaslokalen te kunnen blijven voorzien”. Er staat dus feitelijk dat het Venster in de toekomst moet sluiten. Maar door goed opletten van betrokkenen heeft dit bericht de pers niet gehaald omdat het gewoon niet kan. Een wethouder heeft niks te zeggen over het al dan niet sluiten van een school, net zo min als over het al dan niet sluiten van een supermarkt. Deze wethouder probeert op deze manier op een oneigenlijke en ondemocratische wijze bewust zaken naar haar hand te zetten. Dat heeft ze wel vaker gedaan in het verleden, denk bijvoorbeeld aan de manier waarop ze het naar buiten werken van de LEV groep heeft verantwoord, en hoe deze wethouder omgaat met de adviesgroep Sociaal Domein. 
Wat zou er zijn gebeurd als dit persbericht wèl naar buiten was gekomen: veel twijfel en onrust bij ouders, leerlingen en personeel. En een groot risico dat de school onterecht een naam opgespeld krijgt dat het minder levensvatbaar zou zijn (het tegendeel is waar), met alle gevolgen van dien.
Gelukkig is dat voorkomen. Het Venster kan gewoon vooruit, net als andere scholen. Het is “grappig” dat een van de coalitiepartijen ons tijdens het debat verweet dat wij tegen goede onderwijsvoorzieningen zouden zijn. Terwijl zij er juist voor pleiten om een populaire en gezonde school met een eigen identiteit te sluiten!
Zoals gezegd: de kerst nadert. Veel mensen (zeker de schaatsliefhebbers) hopen op een witte en/of koude kerst met veel schaatsplezier. Wij hopen op een warme kerst. Figuurlijk maar ook letterlijk want veel mensen hebben het al moeilijk genoeg om de hoge energierekening te kunnen betalen. Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een solidair 2023!


Laurens van den Berg
[email protected]