Aan de slag als commissielid.

Beeld: Kuppens fotografie

Bijzonder interessant, mijn eerste ervaringen als commissielid Sociaal Domein voor D66. Bijzonder, omdat ik ervaar hoe spannend het is om vanuit D66 mijn zegje te doen over een aantal thema’s. Interessant omdat er de afgelopen week veelthema’s op de agenda van de commissievergadering stondenzoals de reparatie aan de sporthal en het aanpakken van het huisartsentekort in Gemert . Vervolgens een wetswijziging waardoor bepaald wordt dat statushouders een maand gekort kunnen worden op  hun uitkering als zij niet meewerken aan de financiële ontzorgingsplicht van de gemeente: bizar dat tot deze drastische maatregel besloten dreigt te worden terwijl er nog zoveel andere mogelijkheden voorhanden zijn. Zeker omdat blijkt dat het maar zelden voorkomt dat statushouders niet mee willen werken.  Tenslotte werd gesproken over het vormgeven van cliëntbetrokkenheid binnen het Sociaal Domein. Voor D66 een belangrijk onderwerp omdat participatie van burgers hoog op onze agenda staat en we van mening zijn dat er onvoldoende sprake is van cliëntbetrokkenheid (ook een vorm van burgerparticipatie) binnen allerlei onderwerpen van het sociaal Domein. Waarom wordt er nauwelijks gewerkt met cliëntenraden waarbij rechtstreeks gesproken kan worden met cliënten als het gaat om de uitvoering van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet? Hoe komt het dat er nog steeds geen nieuwe Adviesgroep Sociaal Domein is samengesteld (de oude groep heeft zichzelf ruim een jaar geleden uit onvrede opgeheven) terwijl de gemeente  aangeeft dat deze Adviesgroep een belangrijke schakel is bij het vormgeven van de cliëntbetrokkenheid? Allemaal vragen waarop tijdens de vergadering geen antwoord werd gegeven door de wethouder.
Interessant was ook de bijeenkomst voor raads- en commissieleden op 3 februari met  klimaatburgemeester Bert Visser.  In een duizelingwekkend tempo nam hij ons mee in het immens grote verhaal van de klimaatcrisis waarvoor we ons allemaal gesteld zien en waarbij alles met allessamenhangt: klimaat/gezondheid/CO2/biodiversiteit/economie/voeding/solidariteit. Glashelder verwoordde Bert, dat de klimaatcrisis niet opgelost wordt door af te wachten, door te vertrouwen op maatregelen vanuit klimaatconferenties  of de landelijke overheid. We moeten aan de slag, ook in Gemert-Bakel. En Bert benadrukte hoe belangrijk het is, dat we dat niet doen vanuit onze eigen individuele partijpolitiek. Maar dat we als gemeenteraad de handen in elkaar moeten slaan om tot een stevige,  gezamenlijke visie en aanpak te komen. Hij had voor ons een 10-tal belangrijke aandachtspunten geformuleerd die ik graag met u deel: Stel gezondheid, leefomgeving en mens centraal. Ontstijg de hokjesgeest in het gemeentelijk functioneren. Werk als politieke partijen samen. Neem medewerkers en inwoners mee in het hele verhaal. Maak onderscheid in ‘minder slecht’ en ‘goed’ bij nieuwe initiatieven en ondersteun actief de initiatieven die bijdragen aan een oplossing. GEEN recht op ‘Vervuiling’ vergunnen. Stimuleer sociale veerkracht en tenslotte: denk vooruit en ontwikkel gezamenlijk een lange termijn visie . Dankjewel Bert voor je inspirerende woorden. We kunnen niet anders dan hiermee als de sodemieter aan de slag gaan. 
Wordt vervolgd! En mocht je actief willen meedenken, je aansluiten, of gewoon vragen of opmerkingen hebben dan nodig ik je van harte uit om contact op te nemen: [email protected]