Genoeg te doen in Gemert-Bakel

Beeld: Kuppens fotografie

De verkiezingen voor de gemeenteraad komen er weer aan, woensdag 16 maart is het zover! Namens D66 heb ik de eer als lijsttrekker te mogen fungeren, hetgeen ik met liefde en plezier zal gaan doen. Mijn eerste gedachte, toen ik voor deze positie werd verkozen, ging uit naar een liedje van de Nederlandse popgroep De Dijk: “Ik kan het niet alleen”. Misschien kent u het. En gelukkig hoeft het ook niet alleen, want ik wordt omringd door enthousiaste en gedreven mensen, allemaal wel geïnteresseerd en/of deskundig in een of meerdere lokale beleidsvelden.


Ik ben werkzaam in het onderwijs, en dan is de link met D66 al gauw gelegd. Toch is het niet zo dat ik daarom ook lid van deze partij ben geworden. Alsof D66 een soort vakbond is die voor hogere lonen en meer kwaliteit in het onderwijs pleit. Nee, het is meer een kwestie van jezelf herkennen in een bepaalde visie die een partij heeft op de toekomstige samenleving (lange termijn) en de manier
waarop die moet worden vertaald in concreet beleid. En zeker ook op lokaal niveau. En dat proberen wij te realiseren: denkend vanuit een lange termijn perspectief beleid ontwikkelen voor een duurzaam, sociaal en sterk Gemert-Bakel waarin zoveel mogelijk burgers actief meedoen. En iedereen evenveel kansen krijgt om mee te doen. En mee te besturen, en dit niet alleen een keer per
vier jaar. Wij streven naar een bestuurlijke vernieuwing binnen onze gemeente, waar burgerparticipatie en transparantie veel meer centraal moeten staan dan tot op heden het geval is.


Waarom werken vanuit een lange termijn visie? Omdat alleen op deze manier burgers en bedrijven perspectief kan worden geboden om beslissingen te nemen die meer houvast bieden voor de toekomst. Een voorbeeld: bijna nergens is het korte termijn denken zo groot als in de (voor ons belangrijke) agrarische sector. Nog steeds is schaalvergroting het devies om op die manier een schrale winstmarge over te houden. Maar de onzekerheid blijft bestaan want door
marktontwikkelingen en door eisen vanuit klimaatdoelen zullen deze winstmarges onder druk blijven staan. We moeten boeren een eerlijk en kansrijk alternatief gaan bieden dat hen wel perspectief biedt voor de toekomst. Dat is moeilijk maar het kan wel als we daar allemaal de noodzaak van zien. En niet de boeren als zondebok aanwijzen maar samen de schouders er onder zetten. Daarom is
burgerparticipatie ook zo belangrijk.


Een ander voorbeeld van korte termijn denken zie je terug in het verhaal van de energietransitie. We hebben een overeenkomst getekend waarin we op het niveau van de metropoolregio Eindhoven in 2030 twee miljoen megawattuur (mWh) aan groene energie moeten produceren via zon en/of wind. Naar rato van aantal inwoners zou Gemert-Bakel dan bijna 80.000 mWh moeten gaan leveren. Op dit
moment staat de teller op 26 mWh, nog minder dan één procent! En we hebben nog acht jaar te gaan, maar niemand schijnt zich daar druk om te maken. Wij wel.
Kortom: genoeg te doen in Gemert-Bakel.
Laurens van den Berg
Lijsttrekker D66 Gemert-Bakel

[email protected]