Gemert-Bakel dat zorgt

Beeld: Kuppens fotografie

Wat D66 betreft staat een zorgzame  gemeente  voor maximale kansengelijkheid voor elke  inwoner van Gemert-Bakel – van de wieg tot het graf. Elk kind verdient een kansrijke start. Jongeren zijn het afgelopen jaar extra hard door corona geraakt. Wij geven hen nu alle ruimte om zich te ontwikkelen en te ontplooien, want zij zijn de toekomst. We staan voor een  gemeente  met een sterk sociaal vangnet. Een gemeente  die er echt voor je is, juist als het even niet gaat. Die wanneer het nodig is – bijvoorbeeld bij schulden, armoede, ziekte, psychische problematiek – een handreiking doet om je er weer bovenop te helpen. Om je een steuntje in de rug en zorg te bieden. We staan voor een toegankelijke en benaderbare gemeente, en we koesteren vrijwilligerswerk. Gemert-Bakel  is ook een gemeente waarin je in onze optiek gezond kunt leven. We introduceren daarom een preventieagenda want voorkomen is beter dan genezen. Maar daarmee willen we ook gezondheidsverschillen binnen onze gemeente verminderen. Gemert-Bakel  is een gemeente die gelooft in haar inwoners, een gemeente die met een open blik de helpende hand biedt aan diegenen die dat nodig hebben, op de manier die het beste bij hen past. Dit moet altijd het uitgangspunt zijn van de gemeentelijke organisatie, zeker als het gaat om het bieden van ondersteuning aan mensen in lastige situaties. Daarom willen we ook dat elke inwoner kan meepraten en gehoord wordt. Als laatste staat een zorgzame gemeente  voor een gemeente  die haar verantwoordelijkheid neemt door op een goede manier met publiek geld om te gaan. D66 investeert dan ook op verstandige wijze in de toekomst van de  gemeente, van onze gemeenschap. D66 staat voor maatwerk, zodat mensen gepaste begeleiding krijgen. Als het aan D66 ligt bieden wij  iedere bijstandsgerechtigde persoon de mogelijkheid om tijdelijk tot een leefbare minimumloon (denk bijvoorbeeld aan de huidige energiearmoede) bij te verdienen naast hun uitkering. Het moet volgens ons  eenvoudiger worden voor bijstandsgerechtigde personen om een opleiding te volgen of vrijwilligerswerk te doen.  Als er een boete voor een bijstandsgerechtigde persoon dreigt te worden uitgedeeld, moet het vier-ogen principe gelden, zodat er altijd een tweede ambtenaar meekijkt op het dossier. Vertrouwen moet de grondhouding zijn. We moeten ook meer aandacht besteden aan de situatie van ouderen. Zij zijn in de aanloop naar verkiezingen vaak welkom voor de foto-momenten en als stemmers. Maar zij worden daarna vaak getrakteerd op grote,niet aangekondigde bezuinigingsmaatregelen. Wij willen meer aandacht voor de gefragmenteerde inkomensondersteuning voor deze groep, met name de lagere inkomens. Ook willen wij meer aandacht besteden aan de huisvestingssituatie van ouderen. Misschien kunnen we daarmee zelfs ook andere problemen op de woningmarkt (deels) oplossen. De gemeenschap telt! De gemeenschap is belangrijker dan D66 of welke andere politieke partij ook. Daar moeten we allemaal dan ook voor werken!


Frans Francissen